Oslo, Akershus og Østfold

Nesten en av ti restauranter som ble sjekket på Østlandet måtte stenge. De fleste av restaurantene ligger i Oslo - men så var det også her flesteparten av Mattilsynets "hjemmebesøk" ble gjort.


Oslo:

Tandoori Hut
Maridalsveien 154

 • svært dårlig renhold
 • manglende styring på temperaturer
 • manglende kompetanse hos de ansatt på hygiene og regelverkskrav
 • Village Tandoori
  Bygdøy Alle 65

 • dårlig renhold av lokaler og utstyr
 • dårlig orden og mangelfullt vedlikehold i lokalene
 • manglende temperaturkontroll ved oppbevaring av næringsmidler
 • ansatte mangler opplæring i næringsmiddelregelverk og produksjonshygiene
 • Schrøder
  Waldemar Thranes gate 8

 • Manglende skadedyrssikring
 • Dårlig renhold av lokaler og utstyr
 • Dårlige håndvaskrutiner
 • Manglende vedlikehold av lokaler
 • Maliks/ Mroueh
  Waldemar Thranes gate 10

 • Dårlig renhold og vedlikehold
 • Håndvask på personaltoalettet var ikke i bruk
 • For høye temperaturer i kjøleinnretninger for næringsmidler
 • Manglende kompetanse hos ansatte på hygiene og regelverkskrav
 • Amundsen/Nobile
  Frognerveien 1a

 • Gjennomgående dårlig renhold av lokaler
 • Manglefullt renhold av kjøkkenutstyr.
 • Fare for kryssforurensning ved håndtering av matvarer: samme skjærefjøl ble brukt til råvarebehandling av kjøtt og råvarebehandling av frukt uten å vaske fjøla i mellom.
 • Lettbedervelig mat ble lagret i romtemperatur.
 • Manglende kompetanse og opplæring av ansatte
 • Indian House
  Fred Olsens vei 11

 • Levende kakelakker på kjøkken og på tørrvarelager
 • Mangelfullt renhold flere steder
 • Håndvask på personaltoalett var ikke i bruk
 • Rent utstyr ble oppbevart i hylle på personaltoalett
 • Virksomheten manglet godkjenning
 • Bislett Curry House
  Hegdehaugsveien 2

 • Generelt svært dårlig renhold og dårlig orden
 • For høye temperaturer ved oppbevaring av lett bedervelig mat
 • En del fluer ble observert på kjøkkenet
 • Manglende kompetanse hos ansatte
 • Fred Restaurant og Cafe
  Normannsgate 5

 • Generelt meget dårlig renhold og orden
 • Blokkert håndvask i kjøkken. Håndvask ved personaltoalett mangler
 • Mathåndtering på oppvaskbenk
 • Mangelfull kompetanse
 • Virksomheten manglet godkjenning
 • Sagene Bistro/ Maliks
  Dannevigsveien 18

 • Svært dårlig renhold av lokaler og utstyr
 • Mangelfullt vedlikehold og dårlig orden
 • Manglende temperaturkontroll
 • Ansatte manglet kompetanse på hygiene og regelverkskrav
 • The Great India
  Kr. Augusts gate 14

 • mangelfullt renhold og desinfeksjon
 • Kjøtt ble kuttet i oppvaskavdelingen, hvor det heller ikke var noen håndvask
 • håndvasken på kjøkkenet var heller ikke i bruk.
 • Casa Mia
  Bjerregaards gate 1

 • manglet godkjenning.
 • dårlig renhold.
 • Rengjøringsutstyr på kjøkkenet.
 • manglet internkontrollsystem
 • ansatte hadde ikke kunnskap i forhold hygiene og krav i regelverket
 • Helt Rått
  Thorvald Meyers gate 59

 • svært dårlig renhold på kjøkkenet.
 • I oppvaskavdelingen var det ikke skilt mellom rent og urent utstyr.
 • Håndvasken på kjøkkenet var ikke i bruk.
 • Manglende kontroll på frysetemperaturer
 • Jewel of India
  Oscars gate 81

 • dårlig renhold av hele virksomhetens lokaler
 • manglende vedlikehold av lokaler
 • høye temperaturer i kjøleinnretninger
 • manglende kompetanse hos de ansatte om hygiene og regelverk
 • Rust
  Hegdehausveien 22:

 • gjennomgående dårlig orden, renhold og vedlikehold
 • funn av mye fluer på kjøkken
 • uhygienisk lagring og oppbevaring av lettbedervelige næringsmidler
 • House of Sushi
  Frognerveien 8 - 10

 • begge håndvasker på kjøkken er sperret av utstyr. Tyder på at de ikke er i bruk
 • dårlig renhold
 • manglende kontroll med temperaturer
 • etterlever ikke internkontrollsystemet sitt
 • manglende kompetanse og opplæring av ansatte
 • Kitty Sushi
  Helgesens gate 14

 • gjennomgående svært dårlig renhold og orden
 • håndvaskepunkt er blokkert, håndvask skjer i oppvaskkum
 • høye temperaturer ble målt i kjøleinnretninger og ris ble lagret i romtemperatur

 • ingen kontroll med rene og urene soner
 • virksomheten mangler internkontrollsystem
 • Akershus og Østfold:

  China Palace
  Lillestrøm.

 • totalt manglende renhold, gjaldt både lager og kjøkken
 • Alanya Restaurant
  Lillestrøm.

 • Ikke tilfredsstillende oppvask
 • Ødelagt håndvaskpunkt
 • Noe høy temperatur i kjøleskap

 • Tims restaurant
  Jessheim.
 • Tydelige spor etter gnagere
 • Gamle matrester bak frysere
 • Totalt manglende renhold
 • Tami Pizzaland
  Sannesundsv. 9
  Sarpsborg.

 • Mangelfullt renhold, sviktende Ik matruriner

 • Flora grill og Pizza
  Nygaardsgt 4, Fredrikstad.
 • Omsetningsforbud for matservering pga manglende varmt vann. Ikke overholdt omsetningsforbudet
 • Temperaturavvik
 • Mangelfull opplæring av ansatte
 • Pizza og Kinadriver
  Fredrikstad

 • Helsefarlige forhold
 • Ås restaurant AS

 • Svært dårlig renhold i lokaler og utstyr, fare for forurensning av næringsmidler
 • Tesoro Ristorante
  Nesodden

 • Ikke tilfredsstillende varehåndtering
 • For høy temperatur i lett bedervelige matvarer
 • For liten kjølekapasitet
 • Ikke tilgjengelig håndvask
 • Dårlig skille mellom rent og urent
 • Kilde: Matportalen.no