Øresus øker blant barn

Stadig flere barn får øresus eller tinnitus, det viser en ny undersøkelse blant svenske barn mellom ni og 16 år. Jenter plages mer enn gutter.

Øresus øker blant barn

Stadig flere barn får øresus eller tinnitus, det viser en ny undersøkelse blant svenske barn mellom ni og 16 år. Jenter plages mer enn gutter.

Av Hanna Hånes

Stockholm: I 1989 hadde 7,5 prosent av unge voksne i alderen 20-29 ofte eller alltid plager med øresus eller tinnitus. I en helt fersk undersøkelse fra Gøteborg har hvert sjette barn i alderen 9-16 år ofte eller alltid øresus-plager.

Dette er tallene som i dag ble lagt fram på den store konferansen for svenske allmennleger i dag:
På skole i Gøteborgs-området er 274 skolebarn i alderen ni til 16 år undersøkt for tinnitus. Over halvparten av barna, 53 prosent, fortalte at de hadde opplevd at høy musikk og annen støy kunne utløse øresus. Nesten like mange hadde erfart at de hadde fått øresus uten at støy var utløsende årsak. Jo eldre barna blir, jo flere forteller at de har opplevd øresus. Jenter er oftere plaget enn gutter, de synes også at plagene er vanskeligere å leve med enn guttene.

De fleste hadde øresus bare av og til, men et av sju barn, 14 prosent, fortalte at de hadde øresus ofte. 2,2 prosent sa at de hadde øresus hele tiden, over 16 prosent av barna har dermed store plager. Det er nesten hvert sjette barn.
Til sammenligning var det i 1989 7,5 prosent av 20-29-åringer som hadde øresus ofte eller alltid. I denne studien var plagene dobbelt så hyppige blant menn, sammenlignet med kvinner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stress medvirkende årsak
- Øresus kommer oftest i forbindelse med støy, særlig musikkstøy. Men stress kan også spille inn. Tinnitus kan være en markør for stress, angst og depresjon. Vi har funnet en overvekt av angstsymptomer hos de barna som søker hjelp for øresus, sier docent Kajsa-Mia Holgers ved Sahlgrenska Universitetsjukhuset i Göteborg.

Det er Holgers som har stått for de to undersøkelsene. Hun mener at skolen må ta tak i støyproblemet i samfunnet. Høy lid kan gi skader på det indre øret og framkalle øresus. Høy lyd kan også gi stressymptomer. Her er det et samvirke mellom ulike deler av hjernen.

- Kan tinnitus behandles?
- Ja. Hvis man behandler de underliggende plagene, blir plagene mildere. Hjelp for stress, angst og depresjon lindrer. Har man mye øresus, kan man også gi såkalt TRT, tinnitus retraining treatment. Da gis det lydstimulering i øret slik at man ikke hører bruset og buldringen fra tinnitus så godt, sier Holgers, som holder på med en undersøkelse av TRT-behandling hos voksne.

- Hvorfor plages jentene mer av tinnitus en gutter?
- Jeg vet ikke, men kanskje stiller vi større krav til jentene i skolen. Kanskje stress spiller inn.

- Kan man ha tinnitus uten at det gir besvær?
- Ja, her er det store forskjeller. Noen bryr seg ikke med det. Andre får livskvaliteten påvirket. De får ikke sove, de kjenner seg ulykkelige og deprimerte, sier Holgers.

mozon.no 28.11.2001.