Øreakupunktur

Øreakupunktur eller auriculoterapi ble utviklet i 1950-60-årene av den franske legen, Paul Nogier. I øreakupunkturen antas forskjellige soner på det ytre øret å ha reflektoriske forbindelser til ulike deler av kroppen.

Det ytre øret angis å representere hele kroppen slik at øret er et bilde på et foster som står på hodet. Øreakupunkturen har vært mest brukt i behandling av abstinens-tilstander etter narkotikamisbruk og ved alkohol- og tobakksabstinens, og forskning synes å bekrefte effekt. Metoden praktiseres også i Kina, men hører ikke egentlig med til den tradisjonelle akupunkturen.

Kilde: Norsk Forening For Klassis Akupunktur

Tilrettelagt av Silje Stavik for mozon.no