<i>Elisabeth realfsen er journallist i DinSide Økonomi</i>
Elisabeth realfsen er journallist i DinSide ØkonomiVis mer

Orakel spår lav rente

KOMMENTAR: Av analysemiljøene i landet, er det økonomene i Statistisk sentralbyrås "Gruppe for makroøkonomi" som har vært mest treffsikre av alle de siste årene. Likevel blir de enten gjemt eller glemt når avisene spør.

KOMMENTAR: Av og til er det forunderlig å se hvor liten spalteplass som vies Statistisk sentralbyrås kvartalsrapporter. I år etter år har SSBs "Gruppe for makroøkonomi" vært uomtvistelig det mest treffsikre av alle miljøer i sine renteprognoser, og har talt både Norges Bank og finanskonsernene midt i mot.

Ingen over, ingen ved siden

I lys av at dette miljøet alene nedjusterte renteforventningene allerede for tre år siden (trykk her, og se), og holdt fast ved sitt syn om rente på et langt lavere nivå enn andre analysemiljøer, er det kort og godt påfallende hvor lite deres syn på saken vektlegges. Mange husholdningsbudsjetter ville ha sett annerledes ut, hvis SSBs prognoser hadde kommet bedre fram i lyset under "bind renta nå" feberen som herjet landet rundt for tre år siden. Trykk her, og se SSBs tidligste prognoser for 2006.

Selv ble vi mest imponert i mars 2004. Det virket svært dramatisk den gangen å nedjustere renteforventningene to år fram i tid til et nivå så lavt som 2 - 3 prosent. Men de gjorde det, og fikk tilnærmet rett, som jo er det beste man kan håpe på når man predikerer renter på lengre sikt.

Prognose: fortsatt lav rente

Nå har de talt igjen, og tror renta blir lav til og med 2009. Dette har blitt viet et par-tre unnselige spalter hos Dagens Næringsliv og Aftenposten. NA24 har oversett hele rentebudskapet, og fokusert på hvor dårlige prognoser SSB lager om boligpriser, (som også er sant - SSB er skikkelig elendige på boligpriser). Hva N24 måtte ha skrevet, har vi rett og slett ikke funnet, noe som i beste fall tyder på en ikke alt for fremtredende plassering av saken.

Illustrasjon: Per Ervland
Illustrasjon: Per Ervland Vis mer


Torsdag denne uken skjedde det, altså: SSB la frem "Konjunkturtendensene for Norge og utlandet", og skal man tillegge dem vekt, noe vi synes er på sin plass, blir det gode tider i flere år til for husholdningene:

Om jobben
"Vi venter at arbeidsledigheten (AKU) kommer ned på 3,8 prosent som gjennomsnitt i 2006 og at den holder seg om lag på dette nivået i de kommende årene.", mener SSB.

Om lønnsveksten
Det ligger an til at lønnsveksten vil holde seg stabil framover, skriver byrået, og anslår en lønnsvekst rundt 4 prosent hvert år i hele perioden.

Om prisene
"Inflasjonen målt ved veksten i konsumprisindeksen uten energipriser og justert for avgiftsendringer (KPI-JAE) var 1,0 prosent i fjor. Den ventes å holde seg i underkant av dette i år, men øke noe gjennom neste år og deretter bevege seg i intervallet 1,5-2,0 prosent", lyder budskapet.

Om renta
Nest etter lønna og prisene, er rentenivået avgjørende for husholdningenes ve og vel. Også her, gir byrået oss gjeldsslaver grunn til optimisme:

"Etter en økning i Norges Banks signalrenter på til sammen 1 prosentpoeng siste tolv måneder, regner vi med ytterligere økning på 0,5 prosentpoeng i løpet av året.(....) Gitt utviklingen i viktige drivkrefter som beskrevet over, tror vi at styringsrentene fra og med neste år kan komme til å ligge i ro en stund framover" er prognosen.

Hele rapporten kan du lese her.


En klype salt

Nå mener vi jo ikke at økonomene i Gruppe for Makroøkonomi er ufeilbarlige, selv om de har hatt forbløffende mye rett etter årtusenskiftet. Men det kan være en god idé å tillegge deres prognoser en viss vekt av flere grunner: Den ene er at de faktisk har vist seg treffsikre de siste årene. Den andre er at "byrået" disponerer store ressurser og relativt tunge verktøy, noe som styrker troverdigheten ytterligere. Den tredje grunnen er at det ikke ligger i Statistisk sentralbyrås mål noe ønske om å påvirke markedet på noe som helst vis - kun predikere så godt som mulig. Dette kan verken sies om Norges Bank eller om finanskonsernene.