Optimistiske foreldre

Over halvparten av foreldre til ungdomsskolebarn tror de kan begrense ungdomsfylla.

En undersøkelse gjort av Sosial- og helsedirektoratet viser at 54 prosent av foreldre til barn på ungdomsskolen tror de kan begrense ungdommens alkoholbruk.

Det er en økning på ti prosent siden forrige sommer.

Endret mening
Undersøkelsen er utført i forbindelse med Sosial- og helsedirektoratets alkoholkampanje "Tør å sette grenser" høsten 2005. Målet med kampanjen var å bevisstgjøre foreldre på betydningen av å være rollemodell og grensesetter for ungdom. Det ble blant annet vist informasjonsfilmer på TV.

MMI gjennomførte undersøkelser både før og etter kampanjen. Resultatene viser at mange foreldre har endret mening etter å ha sett informasjonsfilmene.

Det deltok omtrent tusen foreldre med ungdomsskolebarn i undersøkelsene. Foreldrene fikk flere spørsmål om grensesetting. Alle spørsmålene viste at foreldrene har begynt å sette klarere grenser.

Sett grenser
På spørsmål om hvorvidt ungdom håndterer alkohol bedre hvis de får alkohol hjemme, svarte 70 prosent at de var helt eller delvis uenig. Før kampanjen svarte 63 prosent det samme. Mens 84 prosent før kampanjen var uenige i at ungdom drikker mindre på fest hvis de får med alkohol hjemmefra, var 89 prosent uenige etter kampanjen.

Litt over halvparten, 54 prosent, er helt eller delvis enig i at barnas alkoholforbruk kan begrenses hvis foreldrene nekter dem å drikke, mot 44 prosent før kampanjen.

Antall foreldre som mener det er akseptabelt å drikke alkohol med barn under 18 år tilstede, har sunket fra 81 til 77 prosent.

Sosial- og helsedirektoratet gir også foreldre råd om ungdom og alkohol. Det er viktig å sette grenser og å vise at de bryr seg. Foreldre skal ikke gi alkohol til ungdom under 18 år. Det kan være lurt å prate med andre foreldre om mål og grenser. I tillegg bør foreldre tenke gjennom egne grenser i forhold til alkohol.

En studie fra Sirus, viser at ungdom har økt sitt alkoholforbruk med 50 prosent fra 1990 til 2004. Alkoholforbruket til ungdom mellom 15 og 20 år er cirka fem liter ren alkohol i året, noe som tilsvarer seks ølflasker i uka. Det er spesielt rusbrusen som har ført til at ungdom drikker mer.

Gjennomsnittelig debutalder for alkohol er cirka 14,5 år, skriver Settegrenser.no. En av fire åttendeklassinger har vært beruset. I tiendeklasse har 60 prosent vært beruset, mens 90 prosent har vært beruset når de går ut fra videregående.

 

Mozon, 8.4.2006