Optimisme holder hjertesykdom unna

Tenk som en optimist og din risiko for hjertesykdom reduseres. I alle fall hvis du er mann og over 60.

I en ny undersøkelse fulgte forskere 1 306 menn som nettopp hadde passert 60 år. Alle ble fulgt i en tiårsperiode. Deltakerne ble bedt om å svare på spørsmål som testet i hvilken grad deltakerne var positivt eller negativt innstilte til tilværelsen. Resultatene etter de ti årene viste at de mest optimistiske deltakerne hadde halvparten så stor risiko for hjertesykdom som de mest pessimistiske deltakerne.

Undersøkelsen ble foretatt av Laura D. Kubzansky og kolleger ved Harvard School of Public Health i USA. De tror en optimistisk innstilling fører til at vi stresser mindre. Optimistiske personer deltar oftere i helsebringende aktiviteter som trening og røyker mindre. De påpeker imidlertid at denne undersøkelsen kun er gjort på menn, og gjelder derfor ikke nødvendigvis kvinner.

Tidligere forskning tyder på at man kan lære seg å tenke mer optimistisk. Et treningsprogram kan være nyttig for dem som er mer pessimistisk innstilt, skriver Kubzansky i undersøkelsen.

Mozon.no, 23.11.01