Opplysninger gitt av selger og megler skal likestilles

Avhendingsloven sier i § 3-8 at det er en mangel dersom det er gitt uriktige opplysninger om "omstende" ved eiendommen. Uriktige opplysninger anses som en mangel selv om selgeren er i god tro.

I tillegg vil selgeren også hefte for opplysninger som er gitt av eiendomsmegler i salgsoppgave eller på annen måte. Det samme gjelder uriktige opplysninger i takstdokumenter eller tilstandsrapporter som er lagt fram for kjøperen som ledd i salgsarbeidet.

Dette gjelder selv om selgeren ikke visste, eller burde ha visst at opplysningene ble gitt, eller at de var uriktige.

På grunn av denne identifikasjonen mellom selger, megler og takstmann kan omfanget av reklamasjoner bli langt større, og dette blir selvsagt også et problem for forsikringsbransjen når selgeren har tegnet eierskifteforsikring.

Problemet kan imidlertid reduseres dersom kjøperen får mindre dokumentasjon om boligen før kjøpet. Mindre dokumentasjon gir jo unektelig lavere risiko for feil.

Skulle vi få en slik utvikling vil det selvfølgelig være svært ugunstig. Kjøperen vil jo da få mye dårligere informasjon om boligens tilstand før kjøpet, enn han egentlig burde.