Oppgave 7

Det er helt elektrisk.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

På denne børsen handles det ikke aksjer, men strøm. Hva heter den? (Åtte bokstaver).

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL DEN ÅTTENDE OG SISTE OPPGAVEN.