Oppdager ikke sykdom

Øyesykdommen AMD kan gjøre deg blind. Likevel er de færreste klar over symptomene på sykdommen.

Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD) er den vanligste øyesykdommen blant eldre og er en vanlig årsak til varig nedsatt syn blant eldre i Norge. Sykdommen tar lesesynet fra 2500 nordmenn hvert år. Opp mot halvparten av nordmenn over 70 år har sykdommen.

Les mer om sykdommen her:

For sen behandling
Ifølge Mia Jacobsen, fungerende informasjonsleder i Norges Blindeforbund, har seks av ti som Norges Blindeforbund kommer i kontakt med hvert år, store synsproblemer som følge av forkalkninger på øyet.

Selv om sykdommen rammer mange, er det få som kjenner symptomene. Derfor vet de heller ikke at de er syke.

- Mange øyesykdommer kommer snikende og kan være vanskelig å oppdage, også fordi "det gode øyet" gjerne kompenserer for det dårlige, slik at man ikke merker så godt endringer i synsfeltet, sier Jacobsen.

For sen diagnostisering fører til at mange får behandling for sent. Det reduserer sjansen for å beholde synet.

- En undersøkelse Blindeforbundet og SSB har gjort blant personer over 60 år, viser at fem av seks ikke kjenner til ett eneste symptom på øyesykdom. Til sammenligning kjenner "alle" symptomer på hjerte- og karsykdommer, sier Jacobsen.

Flere symptomer
Det er viktig å oppsøke lege så tidlig som mulig hvis du har mistanke om svekket syn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Selve symptomene på AMD kan variere, men i en tidlig fase av sykdomsforløpet klager noen over at det er som om det har lagt seg en skygge i deler av det sentrale synsfeltet. Andre opplever at linjer og kanter ikke lenger er rette, mens andre ikke lenger kan lese som tidligere, sier Per Fosse, synspedagog/ dr.philos ved Tambartun kompetansesenter.

Flere klager også over problemer med å gjenkjenne personer på gaten. Dette er ofte en kombinasjon av nedsatt skarpsyn, sentrale synsfeltutfall og nedsatt kontrastfølsomhet.

Hvis du er usikker på om du har symptomer på sykdommen, kan du ta en hjemmetest.

- Man kan teste dette selv ved å se på et rutenett med ett øye av gangen, sier Øyvind Pedersen, overlege, dr.med.

Dersom rutene virker bølgete, bør du kontakte øyelege for å sjekke om du har sykdommen.

Det finnes behandling mot AMD. Les mer her.

 

Mozon.no, 24.10.2006