Opp, opp, rentehopp

Hvor mange ganger kommer renten til å hoppe i år? Vi ber landets fremste sjeføkonomer om å levere inn en tippekupong.

To små hopp

- Våre forventninger som ble publisert i desember tilsier at renten skal opp to ganger i løpet av 2007. Begge ganger forventes å finne sted i første halvår, med en renteoppgang på 0,25 prosentpoeng hver gang, sier seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Torbjørn Eika.

Dette betyr altså at byrået forventer at renten går opp med totalt 0,5 prosentpoeng frem til slutten av 2007, og at styringsrenten ved nyttår dermed vil ligge på 4,0 prosent.

Hvor mange rentehopp må vi regne med? Illustrasjon: Per Ervland.
Hvor mange rentehopp må vi regne med? Illustrasjon: Per Ervland. Vis mer

Opp, opp, rentehopp

  1. SSB om renten


- Det er viktig å få med at våre prognoser godt kan ha endret seg siden vi sist så på dette, nemlig i desember. Vi publiserer forventningene våre fire ganger hvert år, og det kan altså tenkes at disse prognosene hadde vært annerledes om vi hadde sett på dem nå, forklarer Eika.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for renteforventningene til SSB.

Syv hopp

Går man til landets to største forretningsbanker, er visen imidlertid en helt annen.

Nordea tror nemlig at Norges Bank vil sette opp styringsrenten tre ganger før sommeren og to til høsten, altså totalt sett fem ganger á 0,25 prosentpoeng. Dermed vil styringsrenten være 4,75 prosent ved utgangen av 2007.

Storebror DnB NOR overgår denne prognosen, og venter hele syv rentehopp i år.

- Nivået vil dermed være på 5,25 prosent før utgangen av året, tror DnB NOR Markets' sjeføkonom Øystein Dørum.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forklaringen er som følger:

Rentehopp

Hvor mange rentehopp får vi i 2007? (Avsluttet)
4(25%) 283
3(19%) 210
5(14%) 163
10(10%) 118
6(9%) 101
2(8%) 91
7(6%) 64
0(3%) 31
8(3%) 30
1(2%) 21
9(1%) 16
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


- Norsk økonomi går for full maskin, og viser nå tegn på overoppheting, konstaterte Dørum da han forrige torsdag presenterte DnB NOR Markets' rapport Økonomiske Utsikter for første tertial 2007.

Opp på hvert møte

- Jeg tror at Norges Bank vil sette opp renten syv ganger i 2007, altså et rentehopp på nesten hvert rentemøte, sier senior renteforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning, Pål Solberg, og legger til:

- Jeg forventer at renteoppgangen vil bli på 25 punkter, slik at styringsrenten mot slutten av året dermed er 5,25 prosent.

Hva er bakgrunnen for at renten skal så voldsomt opp?

- Det er en høy temperatur i det norske markedet nå, ikke minst i forhold til veldig lav arbeidsledighet. I tillegg er kredittveksten høy, og veksten i BNP (Brutto Nasjonal Produktet) er høyere enn ventet. Kronen er også på et behagelig svakt nivå, noe som også gjør det mulig å øke renten, avslutter han.

Solberg presiserer at han uttaler seg på egne vegne, som forvalter av pengemarkedsfond, og at forventningene hans ikke nødvendigvis representerer Storebrands offisielle holdning.

Rekordlav ledighet

Ifølge DnB NOR-rapporten må vil helt tilbake til 1980-tallet for å finne like lav ledighet som vi har i dag. I rapporten fremgår det at det er fare for at den lave ledigheten vil resultere i en for høy lønnsvekst, og at kommende lønnsoppgjør vil sprekke slik de gjorde i 1998, 2000 og 2002.

I tillegg til den raske tilstrammingen i arbeidsmarkedet, viser rapporten til at veksten i boligpriser og gjeld er svært høy.

- Det er derfor ingen tvil om at den norske økonomien har behov for enda høyere rente for å dempe aktiviteten til en mer normal utvikling, heter det i rapporten, som påpeker at renten fortsatt er på vei opp hos våre handelspartnere, og at dette kan gjøre det lettere å heve renten her hjemme.

Risiko for mer

- Vi tror på fem rentehopp i år, og 0,25 prosentpoeng hver gang - noe som også ligger tett opp av det Norges Banks selv forespeilet i november, sier sjeføkonom i Fokus Bank, Frank Jullum.

Dermed tror Fokus Bank at renten skal være rundt 4,75 prosent ved utgangen av året. Minst.

- Dette er nok hva vi som minimum må regne med, og risikoen for at det blir enda mer, er helt klart til stede, avslutter Jullum.

Onsdag 24. januar avholder hovedstyret i Norges Bank det neste rentemøtet - DinSide Økonomi følger saken så snart rentebeslutningen er tatt.

Mer om lån: