Opererer bort kjønnslepper

Unge kvinner opererer bort indre kjønnslepper av kosmetiske grunner. - Helt forkastelig, mener kritikerne. - Helt forsvarlig, svarer kirurgene.

I Danmark raser nå debatten om operasjon av indre kjønnslepper hos unge jenter. Flere kritikere frykter at jentene opererer bort store kjønnslepper av kosmetiske grunner og advarer mot "kjønnslemlestelse".

Flere unge gutter vurderer også kosmetisk kirurgi

Norske helsemyndigheter har tidligere forsøkt å forby slike inngrep, bortsett fra i tilfeller hvor det finnes åpenbare medisinske grunner for inngrepet. Men det er slett ikke alle leger som mener at det er en fornuftig holdning.

Svertekampanje
- Jeg tviler på at kritikerne av slike operasjoner har møtt de pasientene som trenger operasjon av indre kjønnslepper. Mange kvinner som får behandling hos oss er betydelig plaget og svært takknemlige etter operasjonen, sier Just Omtvedt som er spesialist i plastisk kirurgi ved Askimklinikken i Østfold.

Han er blant de få norske plastikk-kirurgene som utfører kjønnsleppereduksjoner i Norge, og har til tider følt seg forfulgt av både helsemyndigheter og media.

- På et tidspunkt ble jeg nærmest utsatt for en svertekampanje av helsemyndighetene. Årsaken var at jeg var så freidig å ta mine pasienters behov på alvor og gjøre min plikt som lege.

- Jeg skjønner ikke hvorfor dette skulle være så veldig annerledes enn operasjon på andre deler av kroppen. Er det fordi dette er et tabuområde? Den negative holdningen til slike operasjoner er etter min oppfatning helt håpløs, sier Omtvedt til Mozon.

- Forferdelig utvikling
- Det finnes kun én god grunn til å operere en kvinnes kjønnslepper - og det er ved kreft, sier overlege Charlotte Wilken-Jensen ved gynekologisk avdeling på Roskilde Amts Sygehus.

Hun er svært kritisk til at unge jenter tar slike operasjoner bare for å få et bedre utseende i underlivet og uten at det foreligger en tydelig medisinsk årsak.

- Dette er en forferdelig utvikling som jeg vil kalle lemlestelse av jentene. Det er rett og slett omskjæring, vi har jo ikke oversikt over de skadene som jentene blir påført.

- Vi risikerer at flere og flere jenter blir skadet og fratatt et godt seksualliv for alltid dersom vi lar denne trenden fortsette. Vi må finne en måte å stoppe dette på, sier Wilken-Jensen til avisen Ekstrabladet.

Men kirurgen ved Askimklinikken er slett ikke enig i at slike operasjoner er ødeleggende for seksuallivet.

- Mange av jentene som ønsker operasjon har jo et ødelagt seksualliv nettopp på grunn av skjemmende eller for store kjønnslepper. Da må vi jo forstå at kvinnene vil gjøre noe med det. Jeg synes slik kritikk grenser til forakt mot de kvinnene som ønsker å få en bedre seksualitet, svarer Omtvedt.

 

Mozon.no, 14.06.06