Ønsker seg puppe-register

Silikonimplantater i brystene medfører ikke noen særlig helsefare, mener norske leger. Men etterlyser et nasjonalt register for å ha bedre kontroll med alle operasjonene.

I Norge går 50.000 kvinner rundt med kunstige implantater i brystene.

Både materialer og operasjonteknikk er blitt bedre de siste årene. Men fortsatt vet legene lite om konsekvenser av silikonpupper over tid.

Ikke kreft av silikon
- I debatten om helsefaren ved silikonbrystimplantater, har det vært mye oppmerksomhet rundt en mulig relasjon til kreft og autoimmune sykdommer.

- Forskningen på området er omfattende, og foreløpig har man konkludert at implantatene ikke er kreftfremkallende, skriver legene fra plastisk-kirurgisk avdeling ved Ullevål Universitetssykehus. Deres rapport er publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

De vanligste problemene med brystimplanter er derimot at kapselen sprekker eller at det dannes hardt vev rundt implantatet. Omtrent 15 prosent av alle silikonbryst vil sprekke i løpet av 3 til 10 år. Men om det innebærer noen stor helsefare, er fortsatt usikkert.

- Det er fortsatt uavklarte spørsmål angående de langsiktige helseeffekter av implantatene, skriver legene.

Ønsker seg register
Danmark har hatt et nasjonalt brystimplantasjons-register siden 1999. Men noe slikt register finnes ikke i Norge.

- Komplikasjonene til brystimplantasjonskirurgien registreres kun ved det enkelte sykehus. Vi vet derfor svært lite om hvordan det går med norske kvinner som gjennomgår brystimplantasjon.

- Et register vil kunne avdekke dette og samtidig være med på å styrke kvalitetssikringen av denne behandlingen, mener de norske plastikk-kirurgene.

 

Mozon.no, 17.03.2005