Ole Brumm-banken

Bankgiganten Gjensidige Nor Sparebank ønsker å omdanne seg til aksjebank. Men er det en fordel for deg som kunde? Eller en ulempe?

Blir det billigere eller dyrere å være bankkunde?
Blir det billigere eller dyrere å være bankkunde?Vis mer

De små sparebankene og giganten Gjensidige Nor Sparebank strides om strukturendringene i bankverdenen.

Gjensidige Nor hevder at endringen vil gjøre banken mer konkurransedyktig. De små sparebankenes forening, Terra-Gruppen, hevder på sin side at strukturendringen vil føre til en mer sentralisert bankstruktur i Norge, noe som ikke er bra for forbrukerne.

For dyre epler

Bakgrunnen er at Gjensidige Nor Sparebank har søkt Finansdepartementet om å omdanne seg til aksjeselskap. Som aksjeselskap vil det bli lettere og billigere for banken å hente inn kapital. Med stor sannsynlighet vil lovendringen allerede være på plass i løpet av året.

Men betyr det at dere vil redusere prisene overfor kundene deres?

- Jeg kan ikke love at vi kommer til å feire omdannelsen med en ny prisliste, men det kan være med på å gjøre oss mer konkurransedyktige, sier informasjonsdirektør i Gjensidige Nor Sparebank, Eivind Grønstad.

Han fremhever dessuten at omdannelsen høyst sannsynlig vil føre til at etterspørselen etter selskapets aksjer (nå handles det med grunnfondsbevis) øker, noe som antagelig vil øke selskapets verdi.

Informasjonsdirektør i Finansnæringens Hovedorganisasjon, Preben S. Røe, bekrefter dette.

- Banken har en størrelse som gjør at den trenger å hente inn kapital fra markedet. Grunnfondsbevis er ikke et godt nok verktøy til dette. Du kan si at de kjøper eplene til eplekaken for dyrt, sier Røe.

Sentralisering

- Bakgrunnen for at vi er kritiske til omdannelsen henger sammen med at vi har sett hva som har skjedd i utlandet. Små sparebanker har slått seg sammen eller er blitt kjøpt opp. Vi mener at landet er best tjent med et desentralt banksystem, sier viseadministrerende direktør i Terra-Gruppen, Stein Ole Larsen.

Han viser til at det er de små sparebankene som gir kundene de billigste lånene.

Larsen forklarer at Sparebankforeningen i utgangspunktet var mot muligheten for omdannelse.

- Men da Gjensidige Nor gikk ut og sa at de ønsket å blir aksjeselskap, endret Sparebankforeningen plutselig synspunkt, sier han.

Ole Brumm-bank

Viseadministrerende direktør i Terra-Gruppen fremhever at han aksepterer at Gjensidige Nor ønsker å omdanne seg til aksjeselskap.

- Men vi synes at de kunne omdanne seg til en vanlig forretningsbank. Nå blir de en mellomting mellom en forretnings- og en sparebank. Vi ønsker ikke en bastard. Det vil gi en uoversiktlig bankstruktur i Norge, og det vil også være urettferdig for de andre bankene som eksisterer i dag, sier han.

Ved å omdanne seg til en aksjebank vil Gjensidige Nor Sparebank få fordelen av de mer likvide aksjene, samtidig som de beholder sparebanksfordelene. En sparebank betaler blant annet meget lave sikringsfondsavgifter i forhold til en vanlig forretningsbank.

- De gjør akkurat som Ole Brumm når de sier: Ja takk, begge deler, sier Larsen.

Redsel

Jo flere sparebanker som omdanner seg, jo vanskeligere vil det blir for de som er igjen.

- Redselen er åpenbar. Aksjer er jo mye mer omsettelige enn grunnfondsbevis, og jo færre som handler med grunnfondsbevis, jo vanskeligere er det for de som er igjen. Det kan gjøre det vanskelig for de små sparebankene å holde seg i lokalsamfunnet, sier han.

Stein Ole Larsen viser her til at de små sparebankene kan bli "tvunget" inn i fusjoner og oppkjøp.