Innskuddsrentene stiger også.
Innskuddsrentene stiger også.Vis mer

Økte innskuddsrenter!

Mens de med aksjer og gjeld får svi i disse dager, vinner du som har fete innskudd i banken.

Har banken økt renten på boliglån og andre lån, kan du også regne med at innskuddsrenten har økt. Endelig en god nyhet for bankkundene midt i alt det svarte med andre ord.

DinSide har undersøkt innskuddsrenten i 15 ulike banker i disse tider der renteforandringene kommer fortere enn flytoget. (Noe som medfører at våre prislister for låne- og innskuddsrenter ikke er oppdatert for alle banker for øyeblikket.)

Hyggelige tall

Du får nå mer i rente på innskudd enn du betalte for boliglånet ditt i mai! Men som for lånerenter så varierer også innskuddsrentene betraktelig fra bank til bank.

Innskuddsrenter fra september/oktober
BankBSULønns- /brukskontoSparekontoer
BN Bank
(fra 11.09.98)
- under 25': 0,5%
mellom 25' og 50': 4%
mellom 50' og 100':7,5%
over 100': 8%
minimum 100'
bundet 3 mnd: 7,75%
bundet inntil 12 mnd: 7%
DnB
(fra 15.09.98)
7,75%3%under 25': 4,75%
mellom 25' og 100': 6,85%
over 100': 7,75%
DnB Direkte
(fra 15.09.98)
7,75%3%under 25': 4,75%
mellom 25' og 100': 6,85%
over 100': 7,75%
Fokus Bank
(fra 01.09.98)
8,5%2,5%under 50': 5%
over 50': 6,75%
Gjensidige
(fra 20.09.98)
7,9%4%under 100': 7,6%
mellom 100' og 500': 7,9%
over 500': 8%
Kredittkassen
(fra 15.09.98)
8%som sparekontounder 25': 3,5%
mellom 25' og 100': 5,5%
over 100': 6,75%
NOR 24
(fra 01.09.98)
8,25%1%under 100': 7,6%
over 100': 8%
Postbanken
(fra 02.10.98)
8%2%under 50': 5,75%
mellom 50' og 100': 6,75%
over 100': 7,25%
Sparebanken NOR
(fra 30.09.98)
8,25%3%under 50': 6%
mellom 50' og 100': 7%
over 100': 7,85%
Sparebank1 Midt-Norge
(fra 10.09.98)
8,5%2%under 50': 5,25%
mellom 50' og 250': 6,75%
over 250': 7,25%
Sparebank1 Nordnorge
(fra 01.09.98)
Nye vil komme!
5,75%1,5%under 50': 3,25%
mellom 50' og 200': 4,75%
over 200': 5,25%
Sparebank1 S-R Bank
(fra 25.09.98)
7,55%1,5%
(6,5% for totalkunde)
6,5%
1/2 års binding: 6,75%
1 års binding: 6%
Sparebank1 Vest
(fra 22.09.98)
7,75%under 15': 4%
over 15': 5,5%
under 50': 5,5%
over 50': 7,25%
Storebrand Bank
(fra 15.09.98)
8%6%under 50': 6%
over 50': 8%
VÅR Bank
(fra 01.09.98)
8%3%under 30': 6%
over 30': 7,7%
ett uttak årlig, over 75': 8%

Husk at det er knyttet svært forskjellige betingelser til de ulike bankenes innskuddskontoer. Vinneren på lønnskontobetingelser er for eksempel Sparebank 1 S-R Bank med 6,5 prosent rente. Dette krever imidlertid at du er totalkunde i banken og har minimum 100.000 kroner i enten innskudd eller lån der. Hos DnB kreves det også at man er totalkunde for å få de rentebetingelsene vi viser i tabellen. Dette inkluderer imidlertid reiseforsikring og 2 kredittkort. Flere banker har begrensninger på antall uttak på sine høyrentekontoer. Noen banker tilbyr også egne betingelser til ungdom under 25 år.

BSU over 8 prosent

Flere banker gir unge sparere over 8 prosent rente på BSU-kontoer. (Sparing til boligformål for deg under 34 år.) Dette er mer enn hva du vil få som beste innskuddsbetingelser på vanlige høyrentekontoer. Med utsikter til økende skatter og dyrere boliglån, er det derfor mer attraktivt enn noen gang å spare med BSU. I tillegg til høye renteinntekter får du først og fremst en skattereduksjon på 20 prosent av det beløpet du sparer hvert år. Fra i år er beløpsgrensen 15.000 kroner. Det vil si at du kan trekke fra inntil 3.000 kroner på skatten. I tillegg fungerer ordningen som egenkapitaloppbygging til boligkjøp. I flere banker gir BSU-avtalen deg dessuten rett til å få boliglån til lavere renter.

Binding av innskuddsrente

Noen av bankene, som Sparebank 1 S-R Bank og BN Bank, tilbyr kunder å binde renten på innskudd i inntil ett år. Imidlertid betinger dette at man binder innskuddet for det samme tidsrommet. Legg også merke til at bundet rente i ett år, er lavere enn bundet rente i 3 måneder. Dette tilsier at bankene forventer en rentenedgang innen relativt kort tid.