Økt utslipp av farlig miljøgift

I 2005 ble 160 tonn av det kreftfremkallende giftstoffet PAH sluppet ut i norsk luft. Nå krever Statens forurensingstilsyn at norsk industri tar ansvar.

Stortinget har bestemt at utslippene av miljøgifter skal reduseres ”vesentlig” innen 2010. For de fleste miljøgiftene går utviklingen i riktig retning. Men for det kreftfremkallende giftstoffet PAH (polyaromatiske hydrokarboner) går det feil vei.

Nye tall fra SSB om luftutslipp fra 1995 til 2005 viser at Norge slapp ut 160 tonn av PAH til luften i 2005. Det er 12 prosent mer enn året før, og 17 prosent mer enn i 1995.

Det er aluminiumsindustrien som står for økningen fra 2004 til 2005.

- Dette er en vesentlig økning på ett år. Det er vi ikke glade for, sier Siri Sorteberg, seksjonssjef ved næringslivsavdelingen i Statens forurensingstilsyn (SFT).

En europeisk undersøkelse viser at barn og ungdom er spesielt sårbare når det gjelder miljøgifter. Les mer her:

Aluminiumsindustri
Økningen i utslippene av PAH fra 1995 til 2005 skyldes aluminiumsproduksjon og vedfyring. SFT har nå pålagt flere norske bedrifter å redusere utslippene betraktelig.

- Når PAH-nivået fra 2005 er på nivå med 2002, så ser vi så alvorlig på det at vi er nødt til å få gjort ting for å redusere utslippene, sier Sorteberg.

Les også: Skitten luft kan gi hjertesykdom:

I tillegg oppfordrer miljømyndighetene folk til å skifte ut gamle vedfyringsovner.
- Folk fyrer mer med ved nå enn før. Det er viktig at ovnen er av den nye rentbrennende typen, sier Sorteberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På myndighetenes liste over miljøgiftene som skal reduseres i både luft og vann i løpet av 2010, har sju stoffer såkalt rødt lys. Dette gjelder blant annet PAH. Det betyr at det må gjøres mer for å nå målene.

16 stoffer har grønt lys, mens to stoffer har gult lys. Det betyr at giftene ligger i faresonen for å ikke oppnå målene. Dette gjelder kvikksølvutslipp og dioksiner.

Sorteberg er likevel fornøyd med at det går rette veien i forhold til mange av miljøgiftene.

- Dette avspeiler at vi gjør forskjellige tiltak for å få redusert utslippene, sier hun.