Økt skattefri grense for småjobber hjemme

>> Alt om statsbudsjettet 2007


Dobbel skattefri lønn for småjobber

Har du betalt naboen for å passe minstemann, så har til nå ikke kunnet betale naboen mer enn 1.000 kroner per år, om en skulle slippe å betale skatt. Regjerningen foreslår å heve denne skattegrensen for småjobber i hjemmet til 2.000 kroner. Regjeringen mener det er gode grunner til dette.

Lav innberetning

Regjeringen antar at få opplyser om at de utfører småjobber for hverandre, følgelig vil den tapte skatteinngangen være vanskelig å anslå. Sa da er det vel like greit å heve inntektstaket?

  • Alt om statsbudsjettet 2007
  • Slik vasker du hvitt: guide til hvordan ha hushjelp på hvit lønn