Økt barnehagesats og økt matmoms

>>Alt om statsbudsjettet 2007

 Foto: Sxc.hu
Foto: Sxc.hu Vis mer


Regjeringen ønsker at barnehagesatsen skal være så lav at alle som ønsker å ha ungene i barnehagen, skal ha råd til å betale for det. De ønsker å holde foreldrebetalingen på samme nivå som i 2006, men foreslår å en prisjustering på 80 kroner fra 2.250 kroner per måned til 2.330 kroner per måned.

Full dekning i 2009

Regjeringen ønskes at barnehageplass skal være en lovfestet rett fra januar, 2009. Barnehagedekningen skal være komplett innen utgangen av 2007. Regjeringen foreslår 3,2 milliarder kroner i barnehagebevilgninger som skal sikre 19.200 plasser.

Økt barnetrygd på Svalbard

Barnetrygden holdes på samme nivå som i 2006, på 11.640 kroner per år inntil barnet har fylt 18 år. Regjeringen viderefører tillegg i barnetrygden til enslige forsørgere med barn under tre år og tilleggene til foreldre i Nord-Troms og Finnmark. Barnetrygdsmottakere på Svalbard skal få et tillegg på 3.840 kroner per barn per år.

Gratis skolebøker

Skolebøker i videregående skole er et stort økonomisk løft, men alle som har barn denne alderen kan senke skuldrene i forkant av skolestart 2007. For det er bevilget penger til gratis skolebøker. 373 millioner vil den nye ordningen koste.

Dyrere mat

Også matprisene vil øke. Regjeringen foreslår at matmomsen økes fra dagens 13 prosent til 14 prosent.

De rødgrønne mener momsøkningen må ses i sammenheng med skattelettelsene til de laveste inntektsgruppene gjennom endringene i minstefradraget. Da Bondevik-regjeringen la fram sitt siste forslag til statsbudsjett i fjor, var økningen av matmosen fra 11 til 13 prosent ett av de "usosiale kuttene" de rødgrønne partiene kritiserte. Dette ifølge NTB.

>>Alt om statsbudsjettet 2007