Økning i julehandelen i fjor

Julehandelen i desember 2006 økte betydelig i forhold til året før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Totalt for hele fjoråret steg omsetningen i varehandelen med 6 prosent.

I hele desember handlet nordmenn for 5,4 prosent mer enn i 2005. Sammenholdt med SSBs oversikt over varehandelen går det fram at salget av nye biler trakk indeksen kraftig opp. Samtidig reduserte det milde været forbruket av strøm og energi, og omsetningen gikk tilbake med nesten 5 prosent i forhold til året før.

Det er registrert økt etterspørsel etter de fleste varer i årets siste måned. De fleste vanlige forbruksvarer som klær, sko, møbler og byggevarer ble registrert med en økning på om lag 7 prosent. Elektriske husholdningsapparater som radio- og fjernsyn kunne notere en kraftig økning i 2006 på hele 13,6 prosent i forhold til året før. Mye av den siste økningen er tidligere blitt forklart med det kraftige salget av flatskjermer.

Nordmenns matvaner ble også dyrere i fjor. I forhold til 2005 kjøpte vi næring- og nytelsesmidler for en verdi på 8,7 prosent mer enn i 2005. Da er ikke tall for salg av vin og brennevin tatt med i oversikten.