Øker mest: Fritid, bank og transport

Tjenester knyttet til fritid og kultur skummer fløten av folks kjøpekraft.

Opptil seksdobbel prisvekst
Vare- tjenestegruppePrisvekst siste året (prosent)
Tjenester knyttet til fritid og kultur6,5
Drift og vedlikehold av transportmidler5,7
Finansielle tjenester utenom forsikring4,9
Vedlikehold og reparasjon av bolig og fritidsbolig4,3
Helsetjenester utenom institusjon3,6
Andre varige konsumgoder knyttet til fritid og kultur3,3
Personlig pleie3,3
Tobakk3,1
Transporttjenester3,1
Aviser, bøker og skrivemateriell2,95
Forsikring2,8
Restauranttjenester2,2
Alkoholholdige drikkevarer2,0
Kjøkkenutstyr, glass, dekketøy mv.2,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Prosentsatsene er beregnet av DinSide Økonomi på bakgrunn av opplysninger om indekstallene for mars 2004 og mars 2005.