Også BNbank diskriminerer borettslag

BNbank nekter, i likhet med Skandiabanken, å gi lån med sikkerhet i borettslagsboliger. Men BNbank har en helt annen begrunnelse.

Vi skrev nylig om at Skandiabanken ikke gir lån med sikkerhet i borettslagsleiligheter. BNbank gjør altså det samme.

Siden de fleste boligkjøpere har pant i egen bolig, ekskluderer BNbank de mange tusen menneskene som vil bo i borettslag her i landet. Hele 14 prosent av befolkningen bor i borettslag.

Risiko?

- Historisk skyldes dette at BNbank tidligere var et kredittforetak, som kun ga boliglån med pant i selveierleiligheter. Da kredittforetaket Bolig- og Næringskreditt ble omgjort til forretningsbanken BNbank i 1992, ble de gamle vedtektene beholdt, forteller Erik Jensen, direktør for Personmarked i BNbank .

Borettslag er tildels et utmerket alternativ for de som ikke hadde råd eller ville ta opp store boliglån. I stedet betalte de ned på fellesgjelda i borettslaget gjennom husleie. Jensen antyder at BNbank bevisst velger å ekskludere denne kundegruppen.

- Den reelle grunnen er at vi ser en risikofaktor i det å ta pant i en borettslagsbolig. Tradisjonelt har det vært ansett som mindre risiko forbundet med å ta pant i selveierleiligheter. Pant i adkomstdokumenter i borettslag har ikke vært ansett like sikkert som pant i selveiet bolig. Dette skyldes at fellesgjelden i borettslag ofte har vært relativt stor og uforutsigbar, sier Jensen.

Endring?

Er BNbank en bank for de velstående?

- He he...det er vel åpenbart at når vi velger å si nei til en del kunder, så rammer det de som ikke har mulighet til å reise den nødvendige kapitalen for å kjøpe en selveiet bolig. Vi er oppmerksom på at vi gjennom disse retningslinjene sier nei til en del kundegrupper, sier Jensen, som virker fornøyd med betegnelsen "rikmannsbank".

- På den annen side har mange borettslag i dag god økonomi, med lav fellesgjeld og leiligheter som går for høye priser. Så de som bor i borettslag er ikke en ensartet gruppe, påpeker han.

På grunnlag av dette vurderer banken å endre denne praksisen, og dermed gi lån med pant i borettslagsboliger.

- Risikofaktoren har blitt mindre, og det kan være grunnlag for å endre dette. Vi vurderer lånetilbudet vårt kontinuerlig, avslutter Erik Jensen i BNbank.