Nytt skattekort?

Skal du ha høyere eller lavere skattetrekk i år enn i fjor? Bruk ett minutt på å regne på skattendringene dine!

De fleste vil ha høyere lønn i år enn de hadde i fjor. De fleste vil også ha høyere renteutgifter, og dermed et større rentefradrag. Kalkulatoren under tar også med to regelendringer som kan gi endringer i skatten: At de som benytter offentlig transport til arbeidet nå kan få drastisk økte fradrag og at fradraget for fagforeningskontingenten er halvert.

Samtidig tar kalkulatoren hensyn til endringene i skattesatser og -grenser fra 1998 til i år.

Nytt skattekort?

Hva var trekkprosenten i 1998? %
  Hvor høy var bruttoinntekten ifjor? kr
  Hvor høy blir bruttoinntekten iår? kr
  Din skatteklasse: 1   
  Hvor mye høyere er renteutgiftene i år? kr
  Hva er endringen i fradragsberettigede reisekostnader? kr
  Hva betaler du i fagforeningskontingent? kr
     

Beregninger uten ansvar for DinSide.
Oppdager du feil send en Epost til redaktør Jon Erland Madsen