Nytt register for "mirakel-helbredelse"

Pasienter som er helbredet ved "mirakler", skal nå føres opp i et register. På den måten håper forskere på å få mer informasjon om alternativ behandling.

Håndspåleggelse, ulike kurer og vitamintilskudd som fjerner eller demper krefssvulster, er utgangspunktet for prosjektet.

Det er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø som står for registeret, og de håper på å finne ut mer om hvordan folk blir friske med alternativ behandling.

Ved hjelp av registeret skal forskerne kunne finne likheter ved pasienter, behandlingsformer og resultater av den type behandling, slik at alle kan lære av erfaringene.

- Vi forventer å få noen ideer til hva det bør forskes nærmere på, sier Vinjar Finnebø, senterleder for NAFKAM til det danske magasinet Tæt på kræft.

- Dessuten vil registreringen kunne bidra til å få avklart misforståelser, feildiagnoser samt å avdekke behandlingsmetoder som kan være direkte skadelige, sier Finnebø.

Lignende tilfeller ved astma, allergi og multippel sklerose skal også registreres.

 

Mozon.no, 13.09.2004