Nytt middel mot brystkreft forlenger livet

Nye undersøkelser viser at kvinner som blir behandlet med Aromasin® lever lenger enn kvinner som får hormonbehandling med Megace®.

Nye undersøkelser viser at kvinner som blir behandlet med Aromasin® lever lenger enn kvinner som får hormonbehandling med Megace®.

I tillegg får kvinner som er behandlet med Aromasin mindre vektøkning, som er en av de mest plagsomme bivirkninger av Megace. som tidligere var standardbehandling for disse pasientene.

Statens legemiddelkontroll har nå godkjent en ny medisin for behandling av brystkreft. Det nye middelet Aromasin gir kvinner som har passert klimakteriet og som har langtkommen brystkreft en betydelig forlengelse av livet sammenlignet med det som tidligere var standard behandling for disse pasientene. Undersøkelsene er utført på pasienter som tidligere er behandlet med middelet tamoxifen.

Studien *) som ligger til grunnlag for godkjenningen har undersøkt over 700 pasienter som enten har fått behandling med Aromasin eller Megace (megestrolacetat). Sistnevnte middel har inntil nylig vært standardbehandling for denne pasientgruppen. Undersøkelsene viser at pasienter som fikk behandling med Megace hadde betydelig høyere risiko for å dø i løpet av det året pasientene ble fulgt, sammenlignet med den gruppen av pasienter som ble behandlet med Aromasin. I tillegg fant man at pasientene som hadde fått behandling med Aromasin hadde en betydelig lengre periode før de fikk tilbakefall av sykdommen. sammenlignet med pasienter som ble behandlet med Megace.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aromasin er et middel som hemmer østrogenproduksjonen hos kvinner som har passert overgangsalderen. Østrogener er en viktig vekstfaktor for kreftsvulster hos pasienter med brystkreft. Middelet gis som en tablett en gang daglig. Middelet er allerede i bruk i de fleste europeiske land og i USA, og er nå også godkjent i Norge.

På bivirkningssiden representerer Aromasin også et fremskritt i forhold til behandling med Megace. Studiene viste at pasienter behandlet med Aromasin ikke fikk den kraftige vektøkning mange pasienter opplever med Megace. Langt færre pasienter måtte avbryte behandlingen på grunn av bivirkninger med Aromasin sammenlignet med Megace.
Flere norske leger har deltatt i utprøvingen av Aromasin, blant dem professor Per Eystein Lønning ved Haukeland sykehus. I følge professor Lønning vil Aromasin være et godt alternativ til de pasienter som ikke lenger har effekt av behandling med tamoxifen.

Årsaken er den gode effekten middelet har hos disse pasientene i tillegg til at det er et takknemlig middel med tanke på den gunstige bivirkningsprofilen.

På grunn av de lovende resultatene på pasienter med langtkommet sykdom, pågår det nå intensiv forskning for å finne ut om Aromasin vil bidra til å forlenge livet også til pasienter som er nyoperert for brystkreft, dersom middelet gis etter operasjonen. Også her er Norge aktivt med i utviklingen, og ca. 20 norske sykehus deltar i dette arbeidet.

Aromasin er utviklet av det amerikanske legemiddelfirmaet Pharmacia, som er det firmaet som leverer det største antall kreftmidler i Norge .

For ytterligere informasjon:
Kontakt Markedsdir. Henning Hauklien
telefon: 24 09 38 00/ 90 52 67 38 eller
informasjonssjef Andreas Orheim
telefon: 24 09 38 00/91 70 44 34

Mozon.no