Nytt G-punkt funnet

Trygdeoppgjøret for 2007 er klart. Det nye grunnbeløpet (G) blir på 66.812 kroner.

Norsk Pensjonistforbund har i årets trygdeoppgjør kommet til enighet med staten om en inntektsøkning på 6,23 prosent, gjeldende fra 1. mai 2007.

Dette tilsvarer en økning av grunnbeløpet (G) med 3.920 kroner til 66.812 kroner.

Økt pensjon

Pensjonen for en enslig minstepensjonist øker derved fra 112.788 til 119.820 kroner, det vil si 7.032 kroner per år. For et minstepensjonist-ektepar og samboende, øker pensjonen fra 206.712 til 219.600 kroner. Dette innebærer en økning på kr 12.888 kroner.

Folketrygdens grunnbeløp (G) er en beregningsfaktor som brukes ved beregning av folketrygdens ytelser, for eksempel i forbindelse med pensjon og fødselspenger.

Ti år med grunnbeløp

Hvert år fastsettes et nytt grunnbeløp. De siste ti årene har grunnbeløpet utviklet seg slik:

Utvikling i grunnbeløp (G) 1998-2007
ÅrstallGrunnbeløp (G)
199845370
199946950
200049090
200151360
200254170
200356861
200458778
200560699
200662892
200766812
Kilde: NAV.


Kilde: Pensjonistforbundet og NAV.

Mer pensjonsstoff: