Et sett av nye lover og regler skal gjøre det vanskeligere å lure deg. Foto: Per Ervland
Et sett av nye lover og regler skal gjøre det vanskeligere å lure deg. Foto: Per ErvlandVis mer

Nytt fra nyttår

Kjøp av sex er bare én av flere ting som blir ulovlig i 2009.

Overgangen til det nye året kan komme brått på noen. Derfor har vi samlet noe av det du bør vite om nye lover og regler i 2009. Det meste er gode nyheter for deg som forbruker.

 • Forbud mot sexkjøp: Forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester som ble vedtatt av Stortinget i høst, trådte i kraft fra 1. januar 2009.
 • Endringer i forsikringsavtaleloven: Forsikringsselskapene må nå ha saklig grunn for å nekte noen forsikring. Forslaget styrker kundenes rettigheter.
 • Les mer

 • Frarådingsplikt ved kredittkjøp: En ny paragraf i kredittkjøpsloven innebærer en plikt til å fraråde forbruker fra å ta opp kreditt som kan være en for stor økonomisk belastning for forbrukerens økonomi.
  Flere nektes kredittkort
 • 150.000 nordmenn kan ha blitt lurt!

 • Styrking av rettssikkerhet og rettshjelp: Regjeringen øker inntektsgrensen for fri rettshjelp til å omfatte 60.000 flere husstander enn i 2008. Inntektsgrensene økes fra 230.000 kroner til 246.000 kroner for enslige, og fra 345.000 kroner til 369.000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.
 • Høyere erstatning til voldsofre: Maksimumsbeløpet dobles fra 20 ganger grunnbeløpet i folketrygden til 40 ganger grunnbeløpet i folketrygden, det vil si drøye 2,8 millioner kroner.
 • Vil stoppe useriøse timeshareprodukter: EU har vedtatt et nytt timesharedirektiv som gir forbrukeren styrkede rettigheter. Reglene gir forbrukerne blant annet rettigheter til informasjon og rett til å ombestemme seg. Ligg unna ferieklubber!

 • Høyere fribeløp for arv:
 • Fra 2009 vil fribeløpet for arv fra foreldre og besteforeldre øke fra 250.000 kroner til 470.000 kroner. Så mye vil DU arve.

  Nye arveregler styrker samboere.

Regn ut: Mer eller mindre skatt i 2009?