<b>IKKE SOM I FJOR:</b> I 2009 ble det forbud mot sexkjøp, i år er det andre lover som trer i kraft. Foto: Colourbox.com
IKKE SOM I FJOR: I 2009 ble det forbud mot sexkjøp, i år er det andre lover som trer i kraft. Foto: Colourbox.comVis mer

Nytt fra Nyttår

Ny utlendingslov og nye inkassosatser er noe av det du må forholde deg til i 2010.

Overgangen til det nye året kan komme brått på noen. Vi har samlet noe av det du bør vite om nye lover og regler i 2010.

Røyk og snus skal usynliggjøres

Helsedirektoratet har bestemt at tobakksvarer skal ut av synsfeltet. Det gjelder også produkter som kan minne om tobakk. Fra og med i dag blir synlig oppstilling av tobakksvarer forbudt i Norge.

Forbudet gjelder også såkalte imitasjonsprodukter, varer som kan minne om tobakk, men som egentlig er leker eller godteri. Det kan bety kroken på døra blant annet for lakrispipene.

Nye inkassosatser

Inkassosatsene reduseres, og alle kommuner får en plikt til å utarbeide risikoanalyser og beredskapsplaner. Endringer i inkassoforskriften trer i kraft 1. januar 2010. Endringene innebærer blant annet at inkassosatsene i forbrukerforhold reduseres med mellom 20 og 50 prosent, avhengig av størrelsen på kravet som inndrives.

Formålet med forskriftsenderingen er å styrke stillingen til personer med gjeldsproblemer.

Det blir også en generell endring i inkassosatsen. Inkassosatsen justeres årlig av Justisdepartementet på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen. Departementet har fastsatt at satsen fra og med 1. januar 2010 skal være på 600 kroner.

Se mer: Billigere inkasso!

Ny utlendingslov

Fra nyttår trer den nye utlendingsloven i kraft. Den styrker blant annet barns rettigheter. Det innføres et nytt flyktningbegrep som omfatter alle med rett til internasjonal beskyttelse: Alle som har krav på beskyttelse gis samme status, flyktning, med like rettigheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Med den nye loven styrker vi også barnas rettigheter, blant annet gjennom at barns særskilte behov for beskyttelse lovfestes, sier justisminister Knut Storberget. Det blir også enkelte oppmykinger i familieinnvandringsregelverket, og terskelen for oppholdstillatelse på humanitært grunnlag for barn, skal være lavere enn for voksne.

Men ID-tyveri er fortsatt tillatt

Nye regler om bankgaranti

Det innføres nye regler om bankgaranti i visumsaker tilsvarende den danske ordningen, særskilte regler om opphold for vitner i saker om menneskehandel, regler om undersøkelse av vandelen til personer som henter ektefelle fra utlandet, og regler om behandling i Utlendingsnemndas stornemnd av praksis som avviker fra UNHCRs anbefalinger om beskyttelse.

Se også: To banker har andre regler

Kommunen må sikre deg

Fra 1. januar trer bestemmelser om kommunal beredskapsplikt i kraft. Dette innebærer at kommunene får en plikt til å utarbeide sektorovergripende risiko- og sårbarhetsanalyser og lage beredskapsplaner.

Formålet med en kommunal beredskapsplikt er å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor kommunens geografiske område, samt å sørge for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner under kriser og katastrofer.

Endring i sjøloven

Sjølovens § 175 a, som fastsetter beløpsgrenser for ansvaret for krav som gjelder oppryddingstiltak etter sjøulykker, trer i kraft fra 1. januar 2010. Endringen innebærer en betydelig økning av sjølovens ansvarsgrenser for erstatningskrav ved opprydding etter sjøulykker.

Husker du hva som ble forbudt i fjor? Se selv!