Nytt budsjett på DinSide

DinSide har hatt et interaktivt husholdningsbudsjett helt fra lanseringen for ti måneder siden. Men det har ikke vært særlig brukervennlig - før nå.

DinSides budsjett har flere interessante finesser som gjør det både brukervennlig og morsomt:

Et statlig utgangspunkt

Når du åpner budsjettet første gang, vil du få spørsmål om husstandens sammensetning. Når du har svart på dette, går programmet i databasen og henter opp et standardbudsjett tilpasset din husholdning.

Dette budsjettet er delvis basert på budsjettet til Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO), men avviker noe fra dette. Det er også lagt til noen utgiftsposter som ikke er med i SIFOs budsjett.

Du forfiner budsjettet

Det automatisk genererte budsjettet vil neppe passe fullt ut for deg. Du vil derfor ønske å gå inn og rette opp ihvertfall det som passer dårligst.

Når du gjør det, kan du samtidig angi hvor ofte inntekten eller utgiften forekommer, og når den forekommer neste gang. Da blir dette lagt inn i fremtiden - budsjettet går 24 måneder fremover i tid.

I skrivende stund betyr det at budsjettet ender i februar år 2001, men neste måned vil det være lagt til en måned i den andre enden. Det er altså et rullerende budsjett.

Fordel med konkrete summer

Budsjettets hovedposter ligger i venstre ramme, mens du kan se underpostene ved å klikke på hovedpostenes navn. Du kan godt lage et brukbart budsjett bare ved å fylle ut hovedpostene. Da opererer du gjerne med gjennomsnittstall for hver måned.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Om du budsjetterer for stramt i gjennomsnittsbudsjettet, kan det hende at du ikke har penger til å betale regninger i måneder hvor "alt" forfaller på en gang. Derfor er budsjettet konstruert slik at du også kan legge inn summene på de månedene der de faktisk forfaller, og følge utviklingen i under- og overforbruk fra måned til måned. Dermed ser du helt konkret at du har penger til å dekke dine behov i hver eneste måned fremover.

Det er 209 underposter i budsjettet. Du kan skaffe deg oversikt over hver og en av dem ved å klikke på navnet. Da får du opp listen over hvilke måneder utgiften er lagt under.

Men hva om jeg vil forandre mitt liv?

Det kan være en liten jobb å fylle ut et helt budsjett, også om det er databasert og interaktivt. Den surveren som kjører budsjettet er heller ikke spesielt rask, så regn med noe responstid. Men endringen i grensesnittet i forhold til forrige versjon består i at du kan oppdatere flere poster på én gang, i stedet for én og én slik som i forrige versjon. Det går altså mye fortere å bruke budsjettet nå - tross alt.

Når du har tatt deg denne jobben, ser du kanskje at du gjerne skulle gjort forandringer i privatøkonomien din. Ved å bruke høyre kolonne i budsjettet, kan du se hvordan endringer vil slå ut uten å måtte ødelegge de dataene du allerede har puttet inn. Hele budsjettet har doble kolonner. Det er egentlig to helt uavhengige budsjetter, hvor det er meningen at du bruker den høyre kolonnen til å utforske effekten av endringer: Om du sparer mer, om du slutter å røyke, om du tar opp et lån, om du kjøper ny bil.

Kalkulatorene oppdaterer budsjettet

Du har sikkert sett at noen av kalkulatorene har "lagre"-knapp. Denne har to effekter: For det første gjør den at du neste gang du kommer til DinSide møter dine data slik du forlot dem. For det andre lagres endel data fra kalkulatorene direkte i budsjettet. I strømkalkulatoren angir du hvilken strømleverandør og netteier du benytter idag og hvor mye strøm du bruker. Kalkulatoren regner ut summen, og om du lagrer går dagens forbruk til budsjettets venstre kolonne i posten for strøm (stoda idag). Strømregningen om du hadde valgt det billigste alternativet går til den eksperimentelle høyrespalten: Slik hadde det gått om du virkelig skiftet leverandør.

Tidligere benyttet budsjettet den lønnen du oppga i "Hvor mye mer kan jeg låne"-kalkulatoren, fratrukket skatt. Men vi tror mange regner inn andre ting enn ren lønn i sine inntekter i denne kalkulatoren, og har derfor fjernet bindingen kalkulator/budsjett når det gjelder lønn.

Ved hjelp av kalkulatorene, og det automatisk genererte utgangspunktet, kan man på en måte "leke" seg til et budsjett.

Lagre dataene anonymt

Når du går inn på DinEgen side og registrerer deg som bruker, vil dataene i budsjettet være der neste gang du kommer på besøk også. Om du ikke er registrert bruker av DinEgen Side, vil dataene være borte.

Det er gratis å registerere seg som bruker av DinEgen Side og du er helt anonym. Alt vi ber om, er at du oppgir er et brukernavn og et passord. Du kan fritt velge begge deler.

Vi har mulighet til å skaffe oss oversikt over de data våre anonyme brukere har lagt inn, og tar forbehold om at det en gang i fremtiden kan være aktuelt å sende målrettede reklamebudskap basert på disse. Men igjen: Vi vet ikke hvem brukerne er. Om denne reklamefinessen noen gang blir tatt i bruk, vil reklamen kun bli lagt i den anonyme postkassen på DinEgen side.