Nysgjerrigperkalkulatoren

Hva tjener de egentlig?
  Nettoformue kroner  
  Nettoinntekt kroner  
  Utliknet skatt kroner  
  Barn under 11 år  
  Firmabilens pris ny kroner  
  Antatt brutto gjeld