Nyeste p-piller sikrest

De nyeste såkalte tredje-generasjons p-pillene er sikrest når det gjelder infarktrisiko, viser en ny nederlandsk studie. Men legene fraråder at man bytter merke. Risikoen er uansett lav.

Nyeste p-piller sikrest

De nyeste såkalte tredje-generasjons p-pillene er sikrest når det gjelder infarktrisiko, viser en ny nederlandsk studie. Men legene fraråder at man bytter merke på bakgrunn av denne studien. Risikoen er uansett lav.

Alle p-piller inneholder to hormoner; østradiol og gestagen. De ligner kroppens østrogen og progesteron. P-pillemerkene skiller seg litt fra hverandre ved at de inneholder litt ulike typer gestagen, samt at mengden hormoner kan variere.

Flere studier er gjennomført for å undersøke om p-piller øker risikoen for hjerteinfarkt. Man har fryktet at p-piller kunne øke tendens til blodproppdannelse. Studiene har gitt litt ulike resultater. Nå er det publisert en ny nederlandsk studie i siste utgave av det prestisjetunge tidsskriftet New England Journal of Medicine. Her har forskerne sammenlignet såkalte andre- og tredjegenerasjons-p-piller. Tredje-generasjons p-piller er de nyeste og inneholder gestagener av typer som f eks desogestrel eller gestodene. De fleste andregenerasjons p-piller inneholder gestagener av typen levonorgestrel. Hvis du har en pakning p-piller kan du i innholdsfortegnelsen lese hvilken type gestagen som fins i p-pillene dine.

Forskerne sammenlignet 248 kvinner som hadde hatt infarkt med 925 som ikke hadde hatt infarkt. Alle var i alderen 18 til 45 år. Resultatene viser at kvinner som brukte andregenerasjons p-piller hadde en statistisk økt risiko for hjerteinfarkt, beregnet til 2,5 ganger økt risiko, sammenlignet med ikke-brukere. For de som brukte tredje generasjons p-piller var risikoøkningen 0,3 eller 30 prosent. Det er usikkert om dette er et utslag av usikkerhet i beregningene eller en virkelig økt risiko. I fall det er en økt risiko, er den klart mindre enn risikoen ved andregenerasjons p-piller.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Legene anbefaler ikke at kvinenr som bruker andregenerasjons-piller bytter til de nyeste pillene. - En tidligere studie kom til motsatt konklusjon, at andregenerasjons-piller var best med tanke på infarktrisiko. Studier som har tatt for seg risikoen for blodpropp i lungene, konkluderte også med at andre-generasjonspillene var best, særlig for unge kvinner, sier leder for den nederlandske studien dr. Frits Rosendaal ved Leiden Universitet i Nederland.

Selv om doblet risiko kan høres mye ut, er dette risiko på et lavt nivå, i praksis betyr det to ekstra hjerteinfarkter per 10 000 p-pillebrukere i løpet av et år. Det lave risikonivået kan være årsaken til at ulike studier gir ulike resultater. Bivirkninger og andre faktorer vil også telle med ved valg av p-piller.

HH, mozon.no 21.12.2001.