Nye tjenester fra e-verkene

Alle selger nøyaktig det samme produktet, det er bare prisen som skiller. Hadde ikke kundene vært så velsignet trege, hadde strøm vært et forferdelig marked. Men for sikkerhets skyld forsøker nå aktørene å gjøre sine produkter mer kompliserte og vanskeligere å sammenlikne.

Selv om BKK forsøker å fortelle oss at de selger "Regnvann fra Bergen" (til den lokale turistsjefens fortvilelse), er kvaliteten på strømmen hjem til deg helt uavhengig av hvor du kjøper strømmen din fra. Samkjøringen sørger for at den fysiske flyten av strøm i det norske nettet er nærmest adskilt fra flyten av penger. Hvem som skylder hvem hva er en avregningssak i ettertid. Din leveringssikkerhet og alle andre kvalitetsaspekter ved strømmen er bare avhengig av netteier. Og netteier kan du ikke velge eller bytte.

Det er faktisk 200 aktører som tilbyr husholdningene strøm i Norge. Av disse leverer rundt 40 i hele landet. Det finnes ingen andre land i hele verden med så sterk konkurranse i strømmarkedet. Etterhvert som kundene har oppdaget at det virkelig går an å skifte, har selskapene begynt å konkurrere for å vokse og konkurrere for å beholde kundene. Men det finnes bare ett konkurranseparameter: Pris.

Vil ha mindre synlige priser

En naturlig reaksjon i alle markeder hvor produktene er veldig like, er å forsøke å vri seg ut av den situasjonen der det er så lett å sammenlikne dine priser med konkurrentenes. Bankene forsøker nå å gjøre dette gjennom å opprette såkalte "finanskonsern". Uansett hva de selv oppgir som årsak til at de vil ha slike, er hovedgrunnen at det skal bli vanskeligere for kundene å sammenlikne tilbudene. Du får nå høyere innskuddsrente om du har bilforsikring i samme konsern. Dermed blir det ikke mulig å sammenlikne hverken innskuddet eller bilforsikringen med konkurrentene. Kundene vil måtte bruke så mye energi på å innhente informasjon at de sannsynligvis heller vil svelge dårlige priser enn å bytte leverandør.

Den samme strategien, som går ut på å tåkelegge priser, ser vi i mange markeder, særlig fra de største aktørene. Ulne priser hindrer bytte av leverandør, og det er en fordel for de som allerede er store.

Det er ønsket om å gjøre det vanskelig for kundene å sammenlikne priser som ligger bak Domino og Trumf, for eksempel. En mengde andre fordelskort har også til hensikt å tilby deg billige fordeler mot at du kjøper dyre produkter.

Forsikring og strøm

Bergenshalvøens Kommunale Kraftverk (BKK) prøvde i 1998 å tilby en innboforsikring sammen med strømmen. En slik pakke er naturligvis svært vanskelig å sammenlikne med noe. Kanskje er strømmen litt dyr, men man får jo forsikringen på kjøpet, da. Som forsikring betraktet er det kanskje også dyrt, men man får jo strømmen i tillegg, så...

Denne pakken var en typisk tilgiftstjeneste som antakelig er forbudt etter Markedsføringsloven, og BKK trakk den tilbake.

Men nå tilbyr datterselskapet Hurum Kraft (BKK eier 50%) en kreativ Strømforsikring som en del av abonnementet. Om du blir minst 50% varig arbeidsufør som følge av en ulykke (ikke som følge av sykdom), betaler forsikringen strømmen for deg i inntil ett år. Maksimumsbeløpet er 20.000 kroner.

Siden denne tjenesten er direkte relatert til strømmen, rammes den neppe av bestemmelsene om tilgift. I skrivende stund er dessuten forsikringen avgjort gratis, siden Hurum for store grupper normalforbrukere denne uken har billigst strøm uansett.

Fjernstyring fra Statoil

Statoil tilbyr nå strømstyring via internett eller wap-telefon, noe som gjør det mulig å slå på varmen på hytta fra bilen når du er på vei dit. Og siden dette går på mobiltelefonnettet, behøver du ikke telefon på hytta for å kunne bruke fjernstyringen. Boksen koster vanligvis 1.850 kroner pluss moms, sier Statoil. Men om du binder deg til å kjøpe strøm av Statoil i ett år, skal du få den for 449 kroner.

Dette er for det første et produkt som det er naturlig å selge sammen med strøm. Det kan bidra både til å redusere strømforbruket og å sørge for at man får mer glede av den elektriske oppvarmingen. For det andre er ikke prisen håpløs, selv om du må binde deg til Statoil ett år.

Statoil liger i inneværende uke to øre høyere enn billigste tilbyder i pris på ettårskontrakten. Det utgjør 450 kroner for et årsforbruk på 25.000 kilowattimer. For variabel strømpris utgjør forskjellen mellom billigste tilbyder og Statoil ca. 625 kroner på årsbasis. Vel å merke om prisforskjellene holder seg et helt år. Det vet man jo ikke på forhånd.

Strøm? Yatack

Det siste utspillet vi har hørt om er samarbeidet mellom Oslo Energi og internettbutikken Yatack. Det er ikke helt klart hva samarbeidet vil bestå i, men om Datatilsynet vil, kan Yatack markedsføre sin butikk direkte overfor kundene til Oslo Energi, mens Yatack vil selge strøm i sin nettbutikk.

Også her er det naturlig å tro at produkter vil bli forsøkt buntet sammen, slik at man får visse fordeler hos Yatack som kunde av Oslo energi, og vice verca.