Nye tall: Så mye trenger du for å leve i Norge

SIFO (Statens Institutt for Forbruksforskning) har akkurat presentert nye tall som viser hva det koster å leve i Norge. SIFOs standardbudsjett viser hvor mye ulike familietyper (også single) trenger til forbruk per måned.

SIFO har oppdatert sine tall og laget et budsjett som viser hva ulike typer husholdninger bør ha til vanlig forbruk (per september 1999). Budsjettet heter "SIFOs standardbudsjett." Med dette budsjettet foran deg kan du regne ut hva din husstand behøver for å opprettholde et normalt liv.

Men hva er et normalt liv?

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Standardbudsjettet skal i hovedtrekk dekke:

 • daglige, løpende utgifter og mer sjeldne utgifter
 • et rimelig forbruksnivå som skal gi mulighet for deltakelse i vanlige sosiale aktiviteter
 • et nøkternt vareutvalg knyttet til vanlige funksjoner i et hushold
 • innkjøp av alle varer "over disk", budsjettet bygger ikke på utstrakt bruk av tilbud og sesongsalg
Standardbudsjettet omfatter ikke utgifter til:
 • bolig, strøm og andre boutgifter
 • tobakk og alkohol
 • videregående skolegang
 • helsetjenester
 • kostbare, utstyrskrevende fritidsinteresser
 • feriereiser
 • feiring av begivenheter, gaver
- Med utgangspunkt i statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) tillater standardbudsjettet et forbruk som ligger ti prosent under gjennomsnittet av det landets ulike husholdninger forbruker, opplyser SIFOs informasjonssjef Berit Nyborg Fjeldheim til DinSide.

Passer ikke for alle, men viktig allikevel!

SIFOs standardbudsjett er antagelig det nærmeste det går an å komme en standard for hva det koster å leve i Norge. De aller fleste av oss vil mest sannsynlig ikke kjenne oss igjen i tallene. Det finnes antagelig like mange ulike måter å disponere husholdsbudsjettet, som det finnes husholdninger i Norge.

Budsjettet tar heller ikke hensyn til forskjellige livsfaser. Et ungt par i etableringsfasen har et helt annet forbruksmønster enn et eldre etablert par. Og en ung singel kvinne eller mann uten barn har sannsynligvis et helt annet forbruksmønster enn et ungt gift par med barn - for eksempel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men for andre formål, for eksempel ved vurdering av velferdsoverføringer, beregning av trygder, barnebidrag, inntektsskatt og andre offentlige oppgaver er budsjettet av betydning. Derfor er budsjettet viktig for alle nordmenn - det er med på avgjøre både skatt, trygder og andre overføringer.