Nye husbankregler kan gi lavere rente

Husbanken letter på kravene overfor sine 125.000 lånekunder.

Offentlig ansatte og ansatte i organisasjoner med egne pensjonskasser kan ofte få lån på meget gode vilkår. Men dersom du har lån i Husbanken har det til nå vært umulig for deg å ta opp andre 1. prioritetslån på boligen. Dette vil imidlertid endres som følge av nye regeler i Husbanken. Disse sier at det ikke lenger er et krav at kunder her kun kan ha husbanklån som 1. prioritetslån på boligen. Husbankkunder med tilgang til andre rimelige lån kan som følge av denne regelendringen spare inntil 4 prosent på sin boligrente, melder Dagsavisen.

Det ekstra lånet må benyttes til utbedring av boligen, påkostninger eller refinansiering av lån med lavere prioritet. I tillegg krever Husbanken at det samlede lånebeløpet må ligge innenfor 60 prosent av omsetningsverdien på boligen.