Nye handlevaner på bensinstasjonen

Bensinstasjonenes omsetning øker, men salget av bensin går ned, viser Statistisk sentralbyrås (SSB) omsetningsstatistikk for bensinstasjoner.

Til bensinstasjonen for å gjøre oss fete?

I februar la kjøpelystne nordmenn igjen 2,9 milliarder kroner på bensinstasjoner.

SSBs månedlige statistikk viser at norske bensinstasjoner økte omsetningen med 0,4 prosent, eller 11 millioner kroner fra februar i fjor til februar i år.

Salg av drivstoff og smøremidler har falt med 1,5 prosent fra februar i fjor til februar i år - 31,6 millioner kroner - men denne varegruppen sto fortsatt for over 70 prosent av bensinstasjonenes omsetning.

Matservering og salg av dagligvarer økte - med henholdsvis 13,6 og 3,2 prosent i samme periode. Dette sto imidlertid kun for 18 prosent av stasjonenes totale omsetning.

Bilrekvisita dro også omsetningen opp, med en økning på 17,8 prosent, og andre varer, som musikk og video, samt utleie, økte med rundt 9 prosent.

Salg av verkstedtjenester og bilvask falt med nesten ti prosent, mens kommisjon av ulike spilltjenester falt med 5,4 prosent.

Lite lurt

Om det er så lurt, i et økonomisk perspektiv, at vi handler dagligvarer på bensinstasjonen, er nok tvilsomt. Tidligere tester DinSide har gjort, viser at du må regne med å betale mye mer for maten på bensinstasjonen, enn i dagligvarebutikkene.

Les mer om bensin: