Nye førstehjemslån til boligbyggere

Sliter du med lite egenkapital, men drømmer om din egen nye bolig? Fra nyttår kan redningen være hos Husbanken.

Husbankens utlån skal fremover målrettes mot nyetablererne og andre vanskeligstilte, og mot miljøtiltak. Samtidig skal det bli slutt på at Husbanken låner ut til nybygging som likevel ville ha blitt finansiert av de private bankene.

Dette ble bestemt av et stortingsflertall
bestående av Høyre, Krf, Venstre og Fremskrittspartiet i behandlingen av regjeringens boligmelding i går.

- Nyetablerere vil få gode muligheter for å få husbanklån, kanskje allerede fra nyttår, sier politisk rådgiver Roger Iversen (bildet) i Kommunaldepartementet til DinSide. Han føyer til at det ikke bare skal være unge nyetablerere som får nyte godt av omleggingen, men også for eksempel nyskilte.

Hvert år låner Husbanken ut omtrent 14 milliarder kroner. I dag er det først og fremst ”Startlånet” som er statens tilbud til folk i etableringsfasen. Det utgjør i underkant av fire milliarder kroner av Husbankens låneramme, og bevilges via kommunene til vanskeligstilte. Dette lånet kan blant annet brukes til kjøp av brukt borettslagsleilighet.

Husbankens utlånsramme i 2003.
 Beløp (mill. kroner)Andel (prosent)
I alt14 077100
Grunnlån9 53768
Topplån - startlån3 88828
Lån til barnehager og SFO5994
Omsorgsboliger i syden530
Kilde: St. meld.nr.23 (2003-04) - Boligmeldingen


Ny, dus profil

I boligmeldingen som ble lagt frem i februar i år, gikk regjeringen sterkt ut med formuleringer om å styrke innsatsen overfor folk som ikke kommer seg inn på boligmarkedet. Husbankens grunnlån - som i fjor utgjorde nærmere 10 milliarder kroner - skulle målrettes mot boligetablerende som ikke får lån, eller som får dyre lån i andre kredittinstitusjoner.

Etter at stortinget og byråkratiet har hatt saken til behandling i noen måneder, er profilen på fremtidens Husbank vesentlig mindre tydelig enn i februar. Det skal likevel fortsatt være et visst håp om hjelp for folk som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, skal en tro Husbankens ledelse.

- Vi jobber med å lage retningslinjer for et nytt byggelån, som skal være klart allerede fra nyttår, sier direktør Stein Stavrum i Husbanken. Han mener at nyetablerere vil kunne nyte godt av dette boliglånet, selv om det er forbeholdt folk som bygger eller utbedrer boligen sin, og ikke de som kjøper bruktbolig.

Unge bygger selv

- Du skal ikke langt unna Oslo-området før det er svært vanlig at ungdom bygger sin første bolig, sier han.

- Dessuten er det slik at stadig flere boliger bygges av profesjonelle utgyggere for salg. Her har flere utbyggere - for eksempel IKEA, Skanska og Block Watne - utviklet nye og rimelige boligtyper som vil kunne få inntil 90 prosent lån fra Husbanken. Nyetablerere som ikke har egenkapital, kan søke om Startlån.

- De nye retningslinjene for byggelånet er fortsatt under arbeid, og vil tre i kraft fra nyttår, fortsetter Stavrum.

Er du interessert, bør du ta kontakt med ett av Husbankens seks regionkontorer de nærmeste månedene.