Nye barnebidragsregler

Mer til samværforeldre, aldersbestemt bidrag og lavere gebyr.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Barne- og likestillings-departementet har sendt ut forslag til endringer i barnebidragsreglene.

Så mye koster barnefritia

I en pressemelding fra departementet er hensikten at bidragsreglene skal bli mer treffe bedre. Noe av det mange barneforeldre vil finne viktig er at bidraget fastsettes etter aldersklasser.

Det vil komme to aldersklasser: 11-14 år og 15-18 år. Dernest foreslås det egen sats for utgifter til skolefritidsorning.

Barn har høyest lønnsvekst

For samværforeldre vil kanskje forslaget om at samværsforeldres boutgifter skal regnes inn i samværfradraget, bli tatt vel i mot? Denne endringen foreslås kun for dem som befinner seg i samværsklasse tre og fire.

Bidragspliktige skylder milliarder i bidrag

Uenig? Det foreslås at gebyret i endrinssaker reduseres. I dag må man betale rettsgebyr dersom man ønsker endring i bidragssatsen.

Tidspunktet for gjennomføring av aktuelle forslag som vil kreve økte bevilgninger over statsbudsjettet, vil bli tilpasset de årlige budsjettforslagene og Stortingets behandling av disse.

AKTUELT