<b>ARV:</b> Selv om arveavgiften i sin nåværende form blir borte fra nyttår, er det likevel noen som bør overføre arven allerede i år. Særlig gjelder dette der tomter og utleieobjekter som utløser gevinstskatt skal overføres.  Foto: Colourbox
ARV: Selv om arveavgiften i sin nåværende form blir borte fra nyttår, er det likevel noen som bør overføre arven allerede i år. Særlig gjelder dette der tomter og utleieobjekter som utløser gevinstskatt skal overføres. Foto: ColourboxVis mer

Nye arveavgiftsregler

For noen lønner det seg å overføre før de nye reglene trer i kraft.

Fra nyttår trer nye regler for overføring av arv, og da gjelder det å holde tunga rett i munnen.

For det er nemlig ikke slik at det er fullt frislipp for overføring av arv fra 2014. I noen tilfeller kan det faktisk lønne seg å overføre arven under gjeldende regelverk.

- Mange kunder lurer på hvordan de nye arveavgiftsreglene påvirker dem. Når vi forteller dem om baksiden av medaljen er det mange som blir overrasket, og ønsker å se på hvilke muligheter de har. For folk som vurderer dette, er det nå på tida å ta kontakt med banken så fort som mulig, sier Randi Marjamaa, regionssjef i Nordea Stor-Oslo til DinSide.

Les også: Øker grensen for kjøp av skattefrie tjenester

Gevinstskatt ved salg: overfør i 2013


Foreldre som har tomter og utleieboliger som vil utløse skattepliktig gevinst ved salg, kan spare mye ved å overføre slike formuesgjenstander i 2013.

Barna må betale arveavgift, men dere sparer gevinstskatt (skattesatsen er 27 prosent fra 2014).

Slik ser regnestykket ut:
Hvis tomten har hatt en verdiøkning på 800.000 kroner, kan man spare hele 216.000 kroner i skatt (800.000 kr x 27 prosent). Barna må i 2013 betale arveavgift, som maksimalt vil utgjøre 80.000 kroner (10 prosent).

Dette tipset gjelder for de fleste formuesgjenstander der det foreligger en skattepliktig gevinst ved salg.

Les også: Slik blir din skatt i 2014

Eksempel 1:
Ekteparet Anne og Bjørn har en utleiebolig som de i sin tid betalte 1 million kroner for. I dag har boligen en verdi på 3 millioner kroner. Urealisert gevinst er dermed 2 millioner kroner. Dersom Anne og Bjørn selger boligen, gir dette en skatt på 540.000 kroner (2 millioner x 27 prosent).

Anne og Bjørn har en datter, Cecilie. Hvis Anne og Bjørn gir bort boligen til Cecilie før 1. januar 2014, vil Cecilies inngangsverdi være 3 millioner kroner. Overføringen til Cecilie utløser en arveavgift på maksimalt 179.600 kroner.

Det vil si at Cecilie sparer 360.400 kroner på å arve før nyttår, i stedet for å overføre etter nyttår. I et skatte- og avgiftsmessig perspektiv er overføringen til Cecilie derfor gunstig.

Les også: Nå blir skattekortet elektronisk

Høy verdi og lav verdiøkning: Vent til 2014

Vær oppmerksom på at i noen tilfeller vil gevinstskatten kunne være lavere enn arveavgiften, slik at det likevel lønner seg å vente til neste år.

Eksempel 2:
Far har kjøpt utleieleilighet til 6,5 millioner kroner, som i dag har en salgsverdi på 7,5 millioner kroner. Han ønsker å overføre leiligheten til datteren, som ikke kommer til å benytte den som egen bolig.

Urealisert gevinst ved salg utgjør 1 million kroner, og gevinstskatt vil utgjøre 270.000 kroner (1 million x 27 prosent). Datteren har brukt opp fribeløpet i arveavgiften, og ville ved overføring i 2013 måtte betale arveavgift med maksimalsats, 750.000 kroner (7,5 millioner x 10 prosent).

Her vil det altså lønne seg å vente til neste år for å slippe arveavgiften.

Les også: Tre av ti vil betale håndverkeren svart

Skattefritt salg: Vent til 2014

Det er ingen grunn til å overføre bolig og fritidsbolig som foreldrene kan selge skattefritt før i 2014. Det er nemlig gjort unntak fra kontinuitetsprinsippet for boliger og fritidsboliger som giver/arvelater kunne solgt skattefritt.

Eksempel 3:
Turid overtar familiehytta som gave i januar 2014. Hun skal ikke betale arveavgift, og sørger for å få fastsatt markedsverdi på hytta per januar 2014, som er 2 millioner kroner.

Inngangsverdien settes til markedsverdi på ervervstidspunktet. Dette fører til at verdistigning i arvelater eller givers eiertid blir fritatt for gevinstbeskatning.

Her vil det altså lønne seg å vente til neste år for å slippe arveavgiften.

Eksemplene er utarbeidet i samarbeid med advokat Trond Olsen i Skattebetalerforeningen.