Nye aktører på internettmarkedet

Selv om selve internettforbindelsen nå de fleste steder er gratis, og du bare betaler for tellerskrittene, kommer det stadig nye aktører til på markedet for internettilknytning. Og noen av dem, som CyberCity, vil for visse bruksmønstre være billigst.

I likhet med Netcom har CyberCity en egen nattakst. Netcoms nattakst er på 5 øre pr. minutt, mens CyberCitys er på 6 øre pr. minutt. Men Netcom tilbyr, i følge sine internettsider, stadig bare internettaksess til sine egne mobiltelefonkunder. CyberCitys tilbud er derimot åpent for alle.

CyberCity har også nattakst frem til klokken åtte om morgenen, mens Netcom starter med dagtakst allerede klokken seks.

Vi har tatt med det betalte abonnementet til CyberCity i kalkulatoren. Selskapet har også et gratisabonnement, men der er tellerskrittprisene på nivå med Telenor.

Billig ettermiddag

Det som ellers er nytt i surfekalkulatoren er at den nå tar hensyn til at Telenor og Tele2 har innført kveldstakst for sine internettbrukere allerede fra klokken 15 på hverdager. Kalkulatoren har også med flere tidsintervaller, for å ta hensyn til at selskapene endrer takstene til forskjellige tidspunkter på døgnet.

Surfekalkulatoren har i tillegg til de ordinære abonnementsprisene med tre rabattprogrammer: Telenors Familie & Venner internett, som er tilgjengelig om du surfer på et 810-nummer - også om du ikke er Telenorkunde. Eunet, Tele2 og Telia har 810-nummere, og du kan bruke Familie & Venner internett mot de betalte abonnementene hos disse leverandørene. Gratisabonnementene forutsetter at du bruker leverandørenes forvalg.

Tele2 er i ferd med å fase ut 810-nummere, og du kan snart ikke lenger bruke denne rabattypen.

Brukes "mot sin vilje"

Ingen andre aktører enn Telenor har rabattprogrammer som kan brukes mot andre internettnoder enn aktørenes egne. Telenor har også et rabattprogram som det uttrykkelig sies ikke skal benyttes til internettsurfing, nemlig Telenor Familie og Venner Norge. Dette programmet gir 20 prosent rabatt på samtaler (og starttakster) om kvelden og i helgene.

Men Telenor har innrømmet overfor DinSide at man ikke driver noen utestengning av internettnumre fra dette rabattprogrammet. Derfor kan "Familie og Venner Norge" brukes av dem som har gratisabonnement hos Sense, Dagbladet, Domino etc. Disse leverandørene benytter vanlige telefonnumre.

Kalkulatoren har også med det rabattprogrammet som for mange gir den billigste surfingen i markedet, nemlig Tele2 Supersurfer. Dette kan bare brukes av Tele2s betalende internettabonnenter.

Der det er adgang til å bruke rabattprogrammer, beregner kalkulatoren virkningen av dem, og legger dem inn når de lønner seg.

Det er svært mange andre aksessleverandører enn de tolv som er med i kalulatoren. Kriteriene for utvalget er at vi ønsker å ha med de billigste. For sammenlikningens skyld har vi også med de store, som de fleste jo benytter idag.

Ta meg til surfekalkulatoren!