Ny test viser sjanse for hjertesykdom

Før legen skriver ut blodtrykksmedisiner, bør han eller hun gjøre en helhetsvurdering av pasientens risiko for hjerte-karsykdom. Nå er det utarbeidet en ny test.

Høyt blodtrykk øker risikoen for hjerte-karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag. Verdens helseorganisasjon og Den internasjonale blodtrykksforeningen har utarbeidet retningslinjer for når blodtrykket er så høyt at pasienten bør få tilbud om blodtrykksmedisiner. Nå har en gruppe britiske, belgiske og franske eksperter utarbeidet en ny veiledning eller test. Denne tar for seg en rekke risikofaktorer og gir en helhetsvurdering av pasientens situasjon. Det gis risikopoeng for blant annet alder, kolesterol og røykevaner i tillegg til blodtrykk.

Bedre grunnlag
Pasientens totalrisiko kan vurderes på bredt grunnlag, og legen kan lettere unngå å gi blodtrykksmedisiner til pasienter med lav total risiko, samtidig som man lett kan fange opp dem som har særlig høy risiko. Pasient og lege kan dessuten vurdere om blodtrykksmedisiner er det første man bør gripe til for å få risikoen ned, eller om man skal se på røykevaner, kolesterol eller andre faktorer først.

Den nye testen er publisert i tidsskriftet British Medical Journal av 14. juli i år. I alt omfatter testen 11 faktorer: Alder, kjønn, blodtrykk, kolesterol, kroppshøyde, kreatin i blodet, røyking, diabetes, forstørret venstre hjerteventrikkel og tidligere hjerneslag og hjertesykdom. Forstørret venstre ventrikkel er et tegn på at hjertet har arbeidet tungt i lengre tid. Testen er basert på resultater fra vel 47 000 kvinner og menn i åtte studier i Europa og USA, de ble fulgt i vel fem år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Alder, kjønn og røyk veier mest
Forarbeidet til testen viser at alder, kjønn og røykevaner er de viktigste faktorene. Røyking gir aller høyest risiko hos kvinner, til gjengjeld er kolesterol viktigere for menn.

Her er testen:

KVINNER:

Risikofaktor

Finn poeng:

Dine poeng

Alder (år)

Poeng:

Tillegg røykere:

35-39

0

13

40-44

5

12

45-49

9

11

50-54

14

10

55-59

18

10

60-64

23

9

65-69

27

9

70-74

32

8

Systolisk blodtrykk

(mmHg)

Poeng:

110-119

0

120-129

1

130-139

2

140-149

3

150-159

5

160-169

6

170-179

7

180-189

8

190-199

9

200-209

10

210 og over

11

Total kolesterol

(mmol/l)

Poeng:

Under 5

0

5,0-5,9

0

6,0-6,9

1

7,0-7,9

1

8,0-8,9

2

9 og over

2

Høyde (m)

Poeng:

Under 1,45

6

1,45-1,54

4

1,55-1,64

3

1,65-1,74

2

1,75 og over

0

Kreatin

(mikromol/l)

Poeng:

Under 50

6

50-59

1

60-69

1

70-79

2

80-89

2

90-99

3

100-109

3

110 og over

4

Tidligere hjerteinfarkt: Nei - 0. Ja - 8.

Tidligere hjerneslag: Nei - 0. Ja - 8.

Forstørret venstre hjerte: Nei - 0. Ja - 3.

Diabetes: Nei - 0. Ja - 9.

Trekk fra 2 poeng hvis du bruker blodtrykksmedisiner:

Din totale risikoskår =

Systolisk blodtrykk er det høyeste tallet i blodtrykksmålingen, også omtalt som overtrykket.

MENN:

Risikofaktor

Finn dine poeng:

Dine poeng

Å være mann

12

Alder (år)

Poeng:

Tillegg røykere:

35-39

0

9

40-44

4

7

45-49

7

7

50-54

11

6

55-59

14

6

60-64

18

5

65-69

22

4

70-74

25

4

Systolisk blodtrykk

(mmHg)

Poeng:

110-119

0

120-129

1

130-139

2

140-149

3

150-159

4

160-169

5

170-179

6

180-189

8

190-199

9

200-209

10

210 og over

11

Total kolesterol

(mmol/l)

Poeng:

Under 5

0

5,0-5,9

2

6,0-6,9

4

7,0-7,9

5

8,0-8,9

7

9 og over

9

Høyde (m)

Poeng:

Under 1,60

6

1,60-1,69

4

1,70-1,79

3

1,80-1,89

2

1,90 og over

0

Kreatin

(mikromol/l)

Poeng:

Under 70

0

70-79

1

80-89

1

90-99

2

100-109

2

110-119

3

120-129

3

130 og over

4

Tidligere hjerteinfarkt: Nei - 0. Ja - 8.

Tidligere hjerneslag: Nei - 0. Ja - 8.

Forstørret venstre hjerte: Nei - 0. Ja - 3.

Diabetes: Nei - 0. Ja - 2.

Trekk fra 2 poeng hvis du bruker blodtrykksmedisiner:

Din totale risikoskår=

Risikoen øker jevnt og trutt med alderen og er høyest hos røykere. Halvparten av alle kvinner på 35-39 år vil ha over 12 poeng, halvparten av mennene i denne aldersgruppen vil ha over 25 poeng. Når en kvinne har nådd 75 års alder, vil halvparten ha over 45 poeng, tilsvarende vil rundt halvparten av alle menn ha over 55 poeng i denne aldersgruppen. Mennene ligger stort sett alltid 10 poeng over kvinnene i samme aldersgruppe.

Dette betyr risikoskåren i praksis:

Risikoskår

Risiko for å dø av hjerte-karsykdom de neste 5 år, prosent

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

0,04

0,07

0,11

0,19

0,31

0,51

0,84

1,4

2,3

3,7

6,1

9,8

15,6

24,5

37,0

Når risikoen er 35 poeng, vil cirka 15 av 1000 (1,4 av 100) få hjerte-karsykdom de neste fem årene. Når risikoen er 55 poeng, vil en av ti (9,8 prosent) få hjerte-karsykdom i løpet av de neste fem årene. Nesten halvparten av alle menn i alderen 70-74 har 55 poeng.

Når legen vurderer risikoen, må han eller hun ikke se på poengtallet alene, men vurdere poengene ut fra aldersgruppen og hva som er vanlig for personer i samme aldersgruppe.

På nettstedet : kan man beregne risikopoeng automatisk og samtidig få en vurdering av hvor risikoskåren ligger i forhold til gjennomsnittet.

Man må også skjele til andre risikofaktorer som for eksempel hvilket land man bor i, franskmenn har for eksempel noe lavere totalrisiko enn skandinaver. Videre vil personer med mye HDL, det gode kolesterolet, ha lavere risiko. Tabellene overfor er først og fremst tenkt for rutinemessig beregning av risikonivået, som så kan justeres ut fra andre individuelle risikofaktorer, vurdering av blodtrykk, kolesterolnivå, osv.

Mozon.no 12.07.2001