Ny smertemedisin gir færre magesår

Flere hundre tusen norske leddgiktpasienter og pasienter med slitasjegikt har fått et nytt og bedre behandlingsalternativ da Celebra (celecoxib) nå er godkjent for bruk i Norge.

Nytt liv for 400.000 norske smertepasienter:
Flere hundre tusen norske leddgiktpasienter og pasienter med slitasjegikt har fått et nytt og bedre behandlingsalternativ da Celebra (celecoxib) nå er godkjent for bruk i Norge. Celebra gir langt færre magebivirkninger enn tradisjonelle smertestillende preparater. Samtidig med godkjennelse av Celebra i Norge, publiseres en ny studie (CLASS) som omfatter hele 8.000 pasienter på den europeiske revmatolog kongressen; EULAR, i Nice i dag. Pasienter som fikk dobbel dose Celebra hadde langt færre magesår og magesmerter enn de som fikk maksimumsdose med det tradisjonelle Voltaren (diklofenak).

- Celebra betyr en sterkt forbedret livskvalitet for mange smertepasienter

Vi har i lang tid kjent til de alvorlige risikoene for i første rekke magebivirkninger med tradisjonelle NSAID-preparater. Resultatene fra CLASS-studien hvor langtidsbehandling med Celebra er undersøkt, viser at mange pasienter nå gis mulighet til behandling uten økt risiko for magesår og komplikasjoner til magesår.

Ca. 140.000 norske pasienter har behov for å bruke et slikt middel daglig, trolig bruker hele 400-500.000 nordmenn et slikt produkt i kortere eller lengre tid hvert år. Hele 10-15% av alle brukerne vil ha så stor grad av plager med de tradisjonelle medikamenter at de avslutter behandlingen. CLASS-studien er den første studie som inngående har undersøkt spesielt mage og tarmbivirkninger. Celebra gav heller ingen økning i hjerte/kar relaterte bivirkninger, som hjerteinfarkt og slag.

Celebra er solgt til mer enn 15 millioner pasienter bare i USA siden januar 1999, og er derved det mestselgende legemiddel i USA noensinne.

For ytterligere informasjon:
Kontakt produktsjef Veronika Barrabés telefon: 24 09 38 00 eller
informasjonssjef Andreas Orheim, telefon: 24 09 38 00/917 04 434
e-mail:

Mozon.no