Ny selvangivelse!

Skatteetaten offentliggjorde fredag at alle landets lønnsmottagere og pensjonister fra neste år får tilsendt den nye "ferdigutfylte" selvangivelsen. Det blir også mulig for mange å levere selvangivelsen over Internett eller via telefonen. Ny frist for levering er 30. april.

Den nye selvangivelsen har i år vært et prøveprosjekt i fem av landets kommuner. De som har få rettelser og tilleggsopplysninger, får skatteoppgjør i juni. De øvrige får skatteoppgjør til høsten. Skattebetalerforeningen er ikke udelt positiv til den nye ordningen.

Skattebetalerforeningen betenkt

Direktør Erik Stenbeck i Skattebetalerforeningen stiller seg positiv til den nye ordningen, men han har betenkninger.

- Jeg er redd for at folk ubevisst kommer til å ta lettere på arbeidet med selvangivelsen når de mottar et dokument med ferdigutfylte tall. Dette advarer jeg sterkt mot, i prinsippet bør alle skattebetalere legge like mye arbeid i den nye selvangivelsen som i den gamle, sier han til DinSide.

Han håper at skatteetaten legger ved informasjon som gjør det krystallklart at den nye selvangivelsen krever akkurat den samme kontrollen av tallene som tidligere.

- Den nye selvangivelsen har færre sjekkpunkter enn den gamle. Vær derfor nøye med å kontrollere at du får med deg alle fradragene som du har krav på. Husk også at det er viktig å føre inn ekstrainntekter som du har hatt i løpet av året men som ikke står oppført i den nye selvangivelsen. Hvis ikke risikerer du en skikkelig baksmell, minner han om.

Uten tvil bedre, sier skatteetaten

- Erfaringene fra de fem kommunene der denne selvangivelsen ble brukt i år, er så gode at vi nå vil prøve ut dette for alle landets lønnstakere og pensjonister, sier skattedirektør Bjarne Hope i fredagens pressemelding.

Han regner med at 90 prosent av alle landets skattytere vil få den nye selvangivelsen neste år.
Den nye selvangivelsen kommer i posten rundt 10. april 1999. Skattyterne skal gi opplysninger som ikke allerede er ført opp, rette eventuelle feil og levere selvangivelsen i løpet av april. Næringsdrivende skal fortsatt bruke den "gamle" selvangivelsen. De har fremdeles frist til 28. februar med å levere selvangivelse.

- I stedet for å fylle ut og sende inn opplysninger som skattemyndighetene allerede har, kan lønnstakere og pensjonister i stedet konsentrere seg om å føre opp det som eventuelt mangler og kontrollere om det har sneket seg inn feil, fremhever Hope. - Når skattyter slipper å føre inn en rekke beløp, summere og regne ut f eks prosentinntekt av bolig, bidrar dette til færre feil i utfyllingen og dermed bedre kvalitet på likningen, sier han.

Kan bekreftes på tastafon eller Internett

En annen nyhet er at mange skatteytere nå slipper å sende selvangivelsen i posten eller å levere den hos ligningskontoret. Personer som ikke har endringer i de forhåndsutfylte tallene kan "levere" via tastafon eller Internett.

- Vi begynner forsiktig med telefon- og Internettløsninger , opplyser informasjonssjef Lise Halvorsen. Hun forteller at etaten tar sikte på å utvide denne tjenesten til å gjelde alle skatteytere. - Men først må vi høste erfaringer, sier hun.

Alle skatteytere blir tildelt en pinkode som blir sendt sammen med selvangivelsen. Koden gjør det mulig for den enkelte skatteyter å få sendt enkle endringer og bekreftelse på de endelige tall.
Ifølge Halvorsen får man ikke se sin egen selvangivelse på Internett.

- Informasjonen vi får fra skatteyter er foreløpig bare en slags kodet e-mail, sier hun.

Les mer om den nye selvangivelsen i Skattedirektoratets pressemelding.