Ny klagenemnd for inkasso

Fra 1. januar skal den nye klagenemnda for inkassotjenester være i drift. Dermed står du bedre rustet mot tvilsom praksis fra inkassoselskapene.

Bakgrunnen for etableringen av nemnda er et økende antall henvendelser om inkasso til Forbrukerrådet rundt om i landet.

God inkassoskikk?

- Inkassosakene er mange i dagens Norge, og det er tydelig et behov for en nemnd som avklarer hva god inkassoskikk er, sier Terje Sørensen, leder av juridisk avdeling ved Forbrukerrådets sekretariat i Oslo.

Sørensen forventer derfor at nemnda får mye å gjøre den første tida. Han nevner følgende eksempel på en typisk sak som nemnda vil behandle:

- Dersom inkassoselskapet oppsøker deg på jobben, er det et klart brudd på god inkassoskikk, sier Sørensen.

Ignorerer vedtak

Klagenemnda er etablert i samarbeid med Norske inkassobyråers forening, og vil i første omgang kun gjelde inkassoselskaper som er medlem av foreningen.

Andre klagenemnder får ofte på pukkelen fordi bransjen nekter å følge nemndenes vedtak.

- Dette har vi sett særlig i Bankklagenemnda. En bebudet endring i Inkassoloven vil antagelig motvirke dette effektivt for inkassonemnda, mener Sørensen. Han sikter til et endringsforslag med høringsfrist senere i september.

Riset bak speilet

- Blir forslaget vedtatt, får Kredittilsynet myndighet til å stille som betingelse for inkassobevilling at selskapene slutter seg til nemnda. Tilsynet vil også kunne ta bevillingen fra selskaper som ikke følger nemndas vedtak, sier han.

Et annet ris bak speilet er også under planlegging. Nemnda skal kunne gi inkassoselskaper som får mange klager et såkalt "forhøyet behandlingsgebyr" - altså en klekkelig bot.

Les også:

Slik unngår du inkassofella


Ta inkassotesten og se om du er i faresonen