Ny insulinkapsel for diabetikere

Diabetikere kan kanskje slippe sprøytene snart. Nå er det utviklet en ny biologisk kapsler. Den kan opereres inn i kroppen, der den frigjør insulin etter behov.

Diabetikere som har type 1 diabetes, kan ikke leve uten daglige insulinsprøyter. I motsetning til type 2 diabetikere, produserer ikke type 1-diabetikere insulin selv. En immunologisk reaksjon har ødelagt de insulinproduserende cellene.

Nå er det utviklet en ny biologisk kapsel som kan opereres inn og avgi små mengder insulin hele tiden. Kapselen trenger ikke stadig påfyll, den danner selv insulin. I tillegg er den laget av et materiale som ikke vekker kroppens immunsystem, og som derfor ikke fører til avstøtningsreaksjoner.

- Kapselen fungerer som en bioreaktor. Den inneholder insulinproduserende celler som tar opp næringsstoffer fra blodet. Cellene får næring hele tiden og kan derfor fortsette å produsere insulin i evig tid. Så lenge kroppen produserer blodsukker, vil cellene i kapselen svare med å produsere insulin, sier Tejal Desai, biomedisinsk ingeniør ved Universitetet i Illinois, USA.

Det nye med denne kapselen er også at den er omsluttet av en silikonmembran med små porer. Membranen tillater at insulin slippes ut, men hindrer at antistoffer kommer inn og starter immunreaksjoner. Membranen er laget med metoder som ellers brukes i produksjonen av mikrochips for dataindustrien.

Foreløpig er den nye kapselen bare testet i korttidsforsøk. Resultatene fra disse ble nylig presentert på et faglig møte for Det amerikanske vakum-selskapet i San Francisco og vil i november i år publiseres i tidsskriftet IEEE Transactions i Biomedical Engineering. Kapselen skal nå testes for langtidsbruk. Først når disse resultatene kommer, vil man vite om denne kapselen er bedre enn andre nye måter å levere insulin på, uten sprøytestikk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For at diabetikere skal slippe daglige sprøytestikk har forskerne de siste årene gjort en rekke forsøk med nye måter å gi insulin på. Foreløpig er det bare insulinpumpen som er i daglig bruk av tusenvis av diabetikere. Forsøk med å operere inn kapsler, tilføre insulin gjennom nesespray, transplantere insulinproduserende celler fra gris og lignende tiltak er foreløpig ikke blitt standardbehandling.

Mozon.no, 02.11.2001