Ny forbrukerlov uten bytterett

Den nye forbrukerkjøpsloven gir fremdeles ikke bytterett.

Du har egentlig ikke rett til å få byttet varer - men i praksis gjør de fleste butikkene det likevel.
Du har egentlig ikke rett til å få byttet varer - men i praksis gjør de fleste butikkene det likevel.Vis mer

Den nye forbrukerkjøpsloven som tidligst trer i kraft 1. juli inneholder en rekke forbedringer for forbrukerne.

Men det er likevel ikke alt som går i riktig retning. Forbrukerne får nemlig fremdeles ikke noen lovfestet rettighet til å bytte en vare.

Ingen bytterett

Ifølge Forbrukerrapporten har både Forbrukerrådet og Forbrukerombudet kjempet for å få bytteretten inn i den nye forbrukerkjøpsloven. Men justiskomiteen har for få dager siden bestemt at det ikke vil være mulig å innføre en slik regel.

- I dag gir mange bransjer likevel bytterett på eget initiativ. For eksempel gjelder dette klær, der de fleste butikkene gir kundene rett til å bytte varer, sier rådgiver og jurist Jon Andreas Lange i Forbrukerrådet til Forbrukerrapporten.

Positive endringer

En rekke endringer vil likevel gi forbrukeren en sterkere rettsstilling enn vedkommende har i dag:

  • Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt en vare er mangelfull, innføres en regel om at varen skal anses å lide av mangel hvis feilen oppdages innen seks måneder etter kjøpet. Dette innebærer at bevisbyrden ligger hos selger det første halvåret.

  • Kjøper kan nå som hovedregel velge å få ny vare i stedet for at feilen blir rettet. Dessuten blir det en regel at kunden har rett til en lånegjenstand dersom reparasjonen tar mer enn en uke.

  • Den nye loven vil også gi såkalt profesjonelle mellommenn et skjerpet ansvar når de formidler et salg på vegne av en privat selger.

  • Forslaget til ny forbrukerkjøpslov gir sterke signaler om at strøm vil omfattes av loven. Et eget utvalg skal utrede dette.