Ny behandling mot HIV

Amerikanske forskere hevder at de har funnet en naturlig behandling mot HIV. Nå håper de på å lage medisin av dette.

Forskere ved Ohio State University har oppdaget at celler kan bekjempe HIV naturlig.

Dette skjer ved at to proteiner ødelegger HIV-skapt DNA etter at de har entret menneskecellene. Viruset er avhengig av DNAet for å overleve.

Med funnet håper forskerne på å kunne lage en medisin som gjør HIV-viruset mindre tilpasningsdyktig i menneskekroppen.

Det finnes fremdeles ingen vaksine mot HIV, selv om sykdommen har eksistert i mer enn 20 år.

Ødelegger smittet DNA
HIV-virus trenger levende celler for å reproduseres. Virus som angriper en celle, går inn i cellens DNA. Når viruset er inne i cellen, lager det en kopi av seg selv. Denne kopien kalles cDNA. Når cDNAet er tilpasset i cellekjernen, kalles det provirus.

Forskernes mål var opprinnelig å identifisere et enzym som er involvert i tilpasningsprosessen av DNAet i cellen. I løpet av studien fant de ut at celler med høyt nivå av proteinene XPB og XPD hadde lavere nivå av HIV-provirus enn andre celler.

- Resultatene indikerer at disse to proteinene deltar i ødeleggelsen av HIV-cDNA i cellene, sier forskningsleder Richard Fishel ifølge BBC News.

Proteinene kan ødelegge cDNA før den tilpasser seg i cellenes DNA. Dermed blir reproduksjonsevnen redusert.

Nå arbeider forskerne med å finne ut hvordan proteinene ødelegger HIV-cDNA. De håper at arbeidet kan føre til en medisin som ødelegger flere HIV-cDNA på kortere tid.

Studien er publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Langt igjen
Vidar Ormaasen, overlege ved Ullevål Universitetssykehus, sier at forskerne trolig er langt unna å lage medisin.

- Dette er typisk grunnforskning. Det er fortsatt langt å gå, sier han til Mozon.

Det er ikke første ganger forskere hevder de har funnet en behandling mot HIV.

- Det kommer ofte lignende teorier på grunnplan som kan utvikles videre, sier Ormaasen.

Ormaasen kan ikke svare på om forskerne vil klare å utvikle medisiner som følge av dette.

Ifølge Ormaasen er det flere nye HIV-medisiner under utvikling. Mange av disse har kommet mye lenger enn denne forskningen.

Bedre liv enn før
I Norge er 3263 personer diagnostisert med HIV. I 2005 kom det 219 nye tilfeller av hivsmittede. Det er en nedgang fra 2004.

HIV-smittede som tar medisiner i dag har en tilnærmet normal livslengde.

- Det går bra med flertallet. Dødeligheten er redusert med 80 prosent de siste ti årene, sier Ormaasen.

Det finnes mange medisiner mot HIV i Norge.

 

Mozon, 21.3.2006