Null rettigheter i utlandet?

NETTHANDEL: Hva kan du egentlig gjøre når videokameraet du kjøpte i syden begynner å streike på vei hjem? Kan du klage og hvordan gjør du det?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Her er det intet fasitsvar, sier Pål Bjønness, juridisk rådgiver ved Forbrukerrådets sekretariat.

Store avstander mellom kjøper og selger, og ikke minst språkbarrieren utgjør ofte hovedhindringen når problemer oppstår. Svindel og ond vilje fra selgers side er det umulig å sikre seg fullstendig imot, men du kan bedre dine egne odds betraktelig ved å ta visse enkle forhåndsregler:

 • Bruk kjente aktører.Et problem er å vite om du faktisk har kommet over en seriøs aktør. Et godt råd er for eksempel å holde seg til de kjente og etablerte nettbutikkene.
 • Unngå forskudd.Ikke betal på forskudd dersom du kan unngå det. Prinsippet om ytelse mot ytelse går som en rød tråd gjennom den norske kjøpsloven, og ikke uten grunn.
Eksempel: Du har bestilt 10 CD-plater fra selger, men får kun fem. Da behøver du bare å betale for de platene du har mottatt. Har du betalt alt på forskudd, vil du likevel kunne klage og nå fram med dette. Men har du kommet ut for en useriøs aktør, kan det dessverre vise seg å bli vanskelig, kostbart og ikke minst tidkrevende å få gjennomslag.

- Ikke gi fra deg pressmiddelet du har ved å kunne holde tilbake betaling, sier Bjønness.

 • Dersom du har fått en gjenstand med mangler, må du aller først klage til selgeren direkte. Husk å be om svar innen en rimelig tidsfrist. Nytter ikke dette, bør du utnytte Forbrukerrådets nye tilbud ved handel fra utlandet (Clearing House).
 • Verdensgarantier. Enkelte store aktører, spesielt i elektronikkbransjen, tilbyr ofte såkalte verdensgarantier. Dette er en ekstra sikkerhet for deg som kunde, og kan gjøre det langt enklere å få reparert kameraet du kjøpte i syden hos den norske importøren.

  Det er ikke selger som står ansvarlig for disse garantiene, men produsenten eller importøren av produktet. Et slikt garantiutsagn må disse stå inne for.

  - Et problem kan likevel være om garantiutsagnet er gyldig. Store og kjente aktører tilbyr ofte slike verdensbevis, men garantibeviset kan være forfalsket. Er du i tvil om dette, bør du alltid kontakte importøren i Norge, sier Bjønnes.

 • Har du handlet fra norske nettbutikker?
  Mange forhandlere vet skremmende lite om dine rettigheter. En ting er nemlig hva du har krav på i henhold til garantien, noe helt annet er hvilke rettigheter du har gjennom Kjøpsloven.

  Trykk her for å lese mer om forskjellen på garanti og reklamasjon