Norske priser året rundt

Bensinprisene bare stiger og stiger... eller?

All verdens bensinpriser

  1. Norske priser året rundt


All time low

Drivstoffpriser i 2006
MånedBensinprisDieselpris
Januar10,939,90
Februar10,799,87
Mars10,9610,06
April11,4810,22
Mai11,6010,21
Juni11,5910,19
Juli12,0410,42
August11,8510,23
September10,9910,04
Oktober10,789,98
Hittil i november10,549,97
Snitt januar til nå10,8710,10
Kilde: DinSides bensindesk.

Ifølge bensindesken til DinSide.no har vi hittil i november i snitt betalt 10,54 kroner for en liter bensin. Og det er altså absolutt laveste bensinpris i hele 2006:


Mindre prisfall

Dieselprisen har også gått ned den siste tiden, og snittprisen er altså akkurat 9,97 kroner per liter. Fallet i diselprisene har imidlertid ikke vært like markant som for bensin, og 9,97 kroner er heller ikke årets laveste dieselpris.

Snittet for hele året er imidlertid 10,10 kroner per liter, og sammenlikner man med perioden fra mars til september, er altså dagens dieselpris markant lavere enn det den har vært de siste åtte månedene.

Se drivstoffprisene fra mange forskjellige land.