Norske pollenallergikere: Forbruk i verdenstoppen

Ferske tall fra legemiddelgrossisten NMD (Norsk Medisinal Depot) viser at norske pollenallergikere skyller ned pollentabletter i bøtter og spann - hele tre ganger så mange som danskene, godt over dobbelt så mange som finnene og 33 prosent flere enn svenskene.

12 til 18 prosent av den norske befolkning er pollenallergikere. Situasjonen er omtrent den samme i de andre nordiske land. Men når det gjelder forbruk ligger norske pollenallergikere i en klasse for seg.

Elisabeth Eriksen ved NMDs statistikkavdeling foretok på oppfordring fra DinSide en sammenligning av forbruket i Finland, Sverige, Norge og Danmark med henblikk på den mest utbredte pollenmedisinen - de såkalte antihistamintablettene.

- Vår siste tilgjengelige statistikk er 1996-statistikken. Den viser at det i Norge ble omsatt 33,4 døgndoser per tusen innbyggere. I Danmark var tallet 11,2 døgndoser per tusen innbyggere, mens det i Sverige og Finland ble omsatt henholdsvis 21 og 14,3 døgndoser, forteller Eriksen.

Totalomsetningen øker

NMD fører også statistikk over totalforbruket av pollenmedisin i Norge. Oversikten over den mest populære medisinen - de såkalte antihistamintablettene, viser en økning i forbruk på 27 prosent fra 1992 til 1997. Mens norske apoteker i 1992 solgte 26 døgndoser per 1.000 innbyggere, var tilsvarende tall i 1997 33 døgndoser.

Ifølge markedssjef Kjell Magne Hauger i legemiddelprodusenten Glaxo Wellcome, handlet norske apoteker i 1997 pollenmedisin for rekordhøye 156 millioner kroner. Med en gjennomsnittlig avanse på 15 prosent betyr det at norske pollenallergikere i 1997 handlet pollenmedisiner for omlag 180 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På verdenstoppen

- Uten at det foreligger eksakte tall tror jeg det er høyst sannsynlig at nordmenn befinner seg på verdenstoppen i forbruk av pollentabletter, sier salgssjef Bjørn Arne Larsen i UCB. UCB markedsfører Zyrtec - europas mest solgte antihistamintablett.

Larsen viser til salgsstatistikken for Zyrtec og Clarityn - den andre dominerende antihistamintabletten. Denne viser at det norske markedet er like stort som det svenske - til tross for at det burde vært halvparten.

- De siste 12 månedene er det solgt 34.000 Zyrtec- og Clarityntabletter i Norge. I Sverige er det i samme periode solgt 36.000 tabletter.

Av rikstrygdeverket får DinSide opplyst at i motsetning til forbruket av pollentabletter, ligger Norge godt nede på en delt tiendeplass sammen med Italia i totalt forbruk av legemidler. Frankrike bruker mest legemidler med et forbruk tilsvarende 224 ECU (én ecu er omlag åtte kroner) per innbygger. Norge og Italia har et forbruk av legemidler tilsvarende 119 ECU per innbygger.

Uforklarlig

Hverken Statens Legemiddelkontroll eller Norges astma- og allergiforbund kan foreløpig gi noen forklaring på norske pollenallergikeres glupskhet. Spesialister på pollenallergi blir også svar skyldig.

- Dette er nytt for meg og jeg kan ikke forstå at det skulle være spesielle forhold i Norge som kan forklare disse tallene, sier dr. med Sverre K. Steinsvåg til DinSide.