Norske personnummer skal fornyes

Skattedirektoratet ser på flere mulige modeller for nye personnummer.

Personnummer brukes blant annet ved innlogging i nettbanken. Om noen år kan en ny type personnummer være i bruk i Norge. Foto: Berit B. Njarga
Personnummer brukes blant annet ved innlogging i nettbanken. Om noen år kan en ny type personnummer være i bruk i Norge. Foto: Berit B. NjargaVis mer

Skattedirektoratet har fått i oppdrag av Finansdepartementet å forslå en større modernisering av folkeregisteret.

Dette arbeidet innebærer blant annet å vurdere om det skal tas i bruk et nytt system for norske personnummer.

– Bakgrunnen for dette er at vi rundt 2039 vil gå tom for unike fødselsnummer, forteller direktør Jan Christian Sandberg i Skattedirektoratet til DinSide.

Likevel er det ikke sikkert at man vil miste det personnummeret man har i dag.

>> Fortsatt problemer med bestilling av skattekort

Vurderer fire modeller for personnummer

Skattedirektoratet sendte nylig på høring en foreløpig rapport, med forslag til flere, større endringer av Folkeregisteret. I månedsskiftet mars/april i år vil Skattedirektoratet ha den endelige rapporten klar med konkrete anbefalinger om endringer til Finansdepartementet.

Da skal de også anbefale et alternativ til dagens personnummer.

Slik personnummeret er i dag, gir det informasjon både om kjønn og alder. Slik trenger det ikke å bli i fremtiden.

– Det diskuteres om personnummeret skal være informasjonsbærende, som i dag, eller informasjonsløst, som et løpenummer. Det diskuteres også om man skal ta i bruk alfanumeriske tegn, som vil si en blanding av bokstaver og tall, forteller Sandberg.

Det er ifølge Sandberg totalt fire modeller som er til vurdering.

– Hvilken modell man velger til slutt er fortsatt noe usikkert, påpeker Sandberg, som ikke vil røpe mer om de de ulike alternativene før den endelige rapporten er ferdig.

Les også: Slik får du selvangivelsen ekstra tidlig

Mange år til det endres

Hvilken modell man velger for de nye personnumrene avhenger også av hvor store kostnader det har for samfunnet å innføre den nye modellen.

Når et nytt system personnummer vil bli tatt i bruk er foreløpig ikke avklart, og ligger antakelig mange år frem i tid.

– Innføring av en ny type fødselsnummer kan bli en krevende og kostbar affære, ikke minst fordi svært mange IT-systemer må skrives om. En lang planleggingshorisont vil redusere kostnadene vesentlig. Det vil derfor gå mange år fra beslutning om ny type personidentifikator blir fattet, til den nye identifikatoren faktisk blir innført, sier Sandberg.

Samtidig er det slett ikke sikkert alle vil få endret personnummeret de har i dag, til et nytt.

– Det er ikke nødvendigvis slik at alle vil få nytt personnummer. Vi utreder flere muligheter, og vår endelige anbefaling til Finansdepartementet vil være klar i månedsskiftet mars/april. Vi ønsker ikke å gå mer detaljert inn i dette nå i utredningsfasen, sier Sandberg.

Les også: Bransjen vil at bankkortet ikke skal være legitimasjon