Norske penger trykkes i England og Frankrike

Norske pengesedler skal fra 2007 og fem år fremover trykkes i England og Frankrike, opplyser Norges Bank.

Norske pengesedler? Bare delvis, fra 2007...
Norske pengesedler? Bare delvis, fra 2007...Vis mer

Trykker norske sedler

Det er inngått kontrakter med trykkeriene De La Rue International Ltd. i England og François-Charles Oberthur Fiduciaire i Frankrike. Norges Bank karakteriserer trykkeriene som store og velrenommerte, og de trykker pengesedler for svært mange land.

Det er fortsatt Norges Bank som bestemmer hvordan sedlene skal se ut, og hvilke krav til kvalitet og sikkerhet de skal ivareta. Første leveranse vil trolig skje i 2008.

Mer lønnsomt

Selv om Norges Banks Seddeltrykkeri i dag produserer sedler på høyde med internasjonal standard, besluttet sentralbanken i 2003 at trykkerivirksomheten skal avvikles i 2007. Lave volumer og store investeringer i mer avansert teknologi gjør det lite lønnsomt for Norges Bank å produsere i egen regi.

I løpet av kontraktsperioden regner Norges Bank med besparelser i størrelsesorden 10 millioner kroner.