Norsk fiskeolje mot ADHD

En norsk fiskeolje kan hjelpe barn med store lærevansker og ADHD, mener engelske forskere.

Engelske forskere nærmer seg nå slutten av en svært omfattende undersøkelse om effekten av fiskeoljer på barn med adferds- eller lærevansker. Og resultatene er entydig positive.

Den såkalte "Durham-studien" har omfattet 110 barn i barneskolealder som har blitt behandlet med kosttilskuddet "eye q" - basert på en fiskeolje fra Norge. Nå er de første resultatene klare, og viser oppsiktsvekkende bedring hos mange av barna i undersøkelsen.

LES OGSÅ SAKEN: BARN KAN SPISE SEG SMARTERE

Like bra som medisiner
- Resultatene viser at "eye q" er et like godt alternativ til behandling som legemiddelet Ritalin, sier Dr. Madeleine Portwood.

Hun har vært ansvarlig for den delen av undersøkelsen som omfatter barn med typiske ADHD-symptomer.

- Vi fant en signifikant forbedring i 11 av 13 parametere på ADHD. Det er derfor på høy tid at foreldre, lærere og fagfolk nå ser på muligheten for å først gir sine barn et naturlig og ufarlig produkt før man eventuelt vurderer annen medisinsk behandling, mener Portwood.

Lærer og leser bedre
Barna som fikk seks kapsler med fiskeolje daglig i tre måneder, opplevde også en dramatisk bedring av leseferdigheter.

Barnas leseferdigheter økte i gjennomsnitt tilsvarende ni måneders progresjon. Hos enkelte barn kunne man i løpet av de tre månedene se en forbedring i leseferdigheter som tilsvarer opptil 4 års utvikling.

Fiskeoljen som er brukt i undersøkelsen, skiller seg ut med et høyt innhold av fettsyren EPA og lavere nivåer av DHA. Disse to essensielle fettsyrene konkurrerer om opptaket i kroppen, og den høye andelen av EPA kan være utslagsgivende for den tydelige effekten på læring og adferd.

- Maten vi spiser påvirker vår hjerne og atferd. Er du oppmerksom på hva du spiser, vil du merke stor forandring. Kostvanenes betydning for hjernens funksjon og barnas læringsevne har vært oversett altfor lenge, mener Alexandra Richardson ved Oxford University, som var ansvarlig for den delen av undersøkelsen som gikk på leseferdigheter.

De positive resultatene fra Durham-studiet bekreftes også av en tilsvarende undersøkelse med 182 barn i Australia. Etter 15 uker med daglig tilskudd av kosttilskuddet fant forskerne tydelige forbedringer i konsentrasjon, læringsevne og adferd.

- Denne studien gir ytterligere bevis for hvor viktig kostholdet er for barn og unge med lærevansker. Vi har heller ikke registrert noen bivirkninger av kosttilskuddet. Derfor kan denne behandlingen være en sikker og effektiv behandlingsform for barn med adferdsvansker, sier forskningsleder Natalie Sinn ved University of South Australia.

Sinn har mottatt tittelen "Årets unge forsker" i Australia på grunn av sitt arbeid med fiskeolje og ADHD.

Bedre sosiale evner
En undersøkelse på fiskeoljen Eskimo-3 kids kan også vise til gode resultater for barn. Det viser en undersøkelse av kosttilskuddet som ble gjennomført på 113 danske barn over fire måneder.

Rapporter fra foreldrene viste at barna i undersøkelsen fikk færre problemer med en lang rekke helseplager som eksem, allergier, astma og hodepine. Adferdsproblemer som hyperaktivitet og lærevansker ble også tydelig bedre i perioden.

- Undersøkelsen viser at barn med forskjellige helseplager opplevde tydelige forbedringer i sin tilstand, både for fysiske plager og konsentrasjons- og lærevansker. Disse endringene er på nivå med hva som er registrert i tidligere undersøkelser, sier forskerne fra København og Uppsala Universitet.

 

Mozon.no, 20.10.2005